STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Stratejik Planlama Ekibi

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ VE KALİTE KOMİSYONU
UNVAN BAZLI ÜYELER
SIRA  GÖREV İDARİ GÖREV BİRİM
1 Başkan Rektör  Rektörlük
2 Başkan Yardımcısı / Vekili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Sorumlu Rektör Yardımcısı Rektörlük
3 Üye Genel Sekreter  Genel Sekreterlik
4 Üye Müdür Sosyal Bilimler Enstitüsü
5 Üye Müdür Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
6 Üye Daire Başkanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
7 Üye Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
8 Üye Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
9 Üye Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
10 Üye Daire Başkanı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
11 Üye Daire Başkanı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
12 Üye Merkez Müdürü Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
13 Üye Merkez Müdürü Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
14 Üye Merkez Müdürü Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
15 Üye Merkez Müdürü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
16 Üye Merkez Müdürü Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
17 Üye Merkez Müdürü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
18 Üye Merkez Müdürü Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
19 Üye Koordinatör Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
20 Üye Koordinatör Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü
21 Üye Koordinatör Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü
22 Üye Koordinatör Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
23 Üye Koordinatör Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
24 Üye Koordinatör Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü
25 Üye Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
26 Üye Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
27 Üye Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
28 Üye Akademik Personel Şube Müdürü Personel Daire Başkanlığı
29 Üye Teknik Destek ve İdari Hizmetler Şube Müdürü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
30 Üye İşletme Müdürü Döner Sermaye İşletme Müdürü
31 Üye Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünde görevli olan Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
32 Üye Öğrenci Konsey Başkanı  

 

 

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ VE KALİTE KOMİSYONU
KİŞİ BAZLI ÜYELER
SIRA  GÖREV UNVAN ADI SOYADI BİRİM
1 Üye Prof. Dr. Harun ALP Tıp Fakültesi
2 Üye Doç Dr. Murat ÖZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3 Üye Doç. Dr.  Özlem SADİ Eğitim Fakültesi
4 Üye Doç. Dr.  Yakup ULUSU Mühendislik Fakültesi
5 Üye Doç. Dr. Namık Kemal ERDEMİR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6 Üye Dr. Öğr. Üyesi  Murat İbrahim YAZAR Eğitim Fakültesi
7 Üye Fakülte Sekreteri V. Nafi BULUT Mühendislik Fakültesi