Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Özgörevimiz-Uzgörüşümüz

 

ÖZGÖREVİMİZ: Daire olarak özgörevimiz; öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlığını korumak ve onları topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetini çağın gereklerine uygun olarak modern mekânlarda sunmak ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

UZGÖRÜŞÜMÜZ: Öğrencilerin ve çalışanların; sosyal, kültürel, spor ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler veren, kaynaklarını verimli ve etkili kullanan, kültürel ve sanatsal değerlere önem veren, bilgi ve teknoloji ile donatılmış öncü bir daire olmaktır.