Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yemek Fiyatları

- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

- 09.01.2024 tarih ve 32424 sayılı Resmi Gazete "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği"

- Üniversitemiz 07.02.2024 tarih 403-54 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 12.02.2024-30.06.2024 tarihleri arasında uygulancak yemek ücretleri.

Öğrenci (STUDENT)

17,50-TL

Personel (STAFF)

600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

28,00-TL

1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

29,00-TL

2800’e kadar (200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

30,00-TL

4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

35,00-TL

5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

40,00-TL

5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

45,00-TL

Aylık Brüt sözleşme ücretleri 14.870-TL'ye kadar (14.870-TL Dâhil)

28,00-TL

Aylık Brüt sözleşme ücretleri 25.100-TL'ye kadar (25.100-TL Dâhil)

29,00-TL

Aylık Brüt sözleşme ücretleri 34.675-TL'ye kadar (34.675-TL Dâhil)

30,00-TL

Aylık Brüt sözleşme ücretleri 34.675-TL üzerinde olanlar

40,00-TL

Sürekli İşçiler (Temizlik/Güvenlik)

47,50-TL

Misafir

47,50-TL