Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

İÇMİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI

İçmimarlık Anabilim Da

İç mimarlık ve Çevre Tasarımı mesleğinin temel amacı kullanıcısı için estetik ve pratik kullanım alanına sahip mekânsal ve çevresel düzenlemeler oluşturmaktır. Uluslararası İç mimarlar Konfederasyonu (IFI) İç mimarı şöyle tanımlamaktadır: İç mekânların nitelikli ve işlevsel olabilmesi ile ilgili sorunları belirleyerek araştıran, yaratıcı çözümler sunan; iç mekan programlama, mekan analizi, mekan planlaması, estetik ve şantiyedeki denetimleri de içeren iç mekanla ilgili hizmetleri iç mekan inşaat bilgisi, yapı sistemleri ve bileşenleri, bina düzenlemeleri, donatı, malzeme ve donanım konusundaki uzmanlık bilgilerini kullanarak gerçekleştiren; yaşam kalitesini arttırmak, halkın sağlığını güvenliğini, refahını ve çevreyi korumak için iç mekana ilişkin şemalar, çizimler ve belgeler hazırlayan, eğitim ve deneyim sahibi kişi olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda içmimarlığı mekanları kullanıcının estetik beğenisi, eğitim seviyesi ve kültürel birikimi doğrultusunda belirlenen işlevin gerektirdikleri kapsamında estetik, pratik ve konforlu mekanlar tasarlamak olarak tanımlayabiliriz. Konut, ofis, eğitim mekânları, hastane, fuar stantları gibi kamu ve özel mekanlar, başka bir ifadeyle insanın var olduğu tüm mekânlar ve yakın çevresi, iç mimarlık ve çevre tasarımının çalışma alanına girmektedir.

 

Mekân ve çevre tasarımı eylemi, bilimsel bilginin, teknik bilgi ve sanatla bir araya getirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle fakültemizin sanat, tasarım ve mimarlık meslek disiplinleri arasında yer alması öğrencilerimiz için bir ayrıcalıktır. Fakültemiz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarından beslenen, alanında malzeme, detay, aydınlatma, mobilya, renk ve doku konusunda donanımlı, tasarım ve uygulama bilgisine sahip, mesleğine ve kullanıcılara karşı sorumluluklarını bilen yaratıcı iç mimar ve çevre tasarımcısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler iç mimar, çevre tasarımcısı ve danışman olarak çalışabilmektedir.