Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

TARİHÇE TANITIM

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 26.12.2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 22.09.2017 tarih ve 2017/10975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Resim bölümü, 2019-2020; Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.