Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

RESİM BÖLÜMÜ

RESİM BÖLÜMÜ

Resim Anasanat Dalı

Bütün dünyada olduğu kadar artık Türkiye’de de, çevreye ve dünyaya daha geniş bir perspektifle bakmayı sağlayan sanatçılara ihtiyaç vardır. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle sanat, artık eskisinden daha fazla sosyal yaşam alanının içindedir ve sosyal hayatın kalite ve verimini artıran diğer disiplinlerin işbirliği halinde çalışması gereken temel bir disiplin haline gelmiştir. Bu temel disiplinin işleyen sosyal çarkın içindeki rolünün devamlılığı ve gelişimi içinse, özellikle gündüz eğitim imkanı olmayan bireylerin gece eğitimi ile sanat eğitimi almalarının, önem arz eden bir gereklilik olması bu programın açılmasının uygun olacağı inancını doğurmaktadır. Resim Bölümleri uygulama ağırlıklı bir program olduğu için yeteneklerin ön plana çıkarıldığı uygulama dersleri bulunmaktadır.

Resim Bölümünün temel öğrenme kazanımları, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için, insani ve toplumsal değerleri, sürekli gelişme anlayışını ve bilimin evrensel niteliklerini temel alarak aşağıda belirtilmiştir;

1- Resim sanatının temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisi kazanmak.

2- Sanatsal ürün yaratma sürecinde farklı disiplinlerden faydalanma becerisi kazanmak.

3- Ürün/Yapıt tasarlama sürecinde gereksinimleri karşılayacak gözlem, taslak oluşturma, araştırma ve deneyimleme becerisi kazanmak.

4- Sanatsal ürün yaratabilme sürecindeki sorunları belirleme, tanımlama ve çözümleme becerisine sahip olmak.

5- Sanat kavramları, estetik kuramları ve sanat eleştirisi tekniklerini öğrenerek sanata ilişkin eleştirel düşünme, tartışma ve yazma becerisi kazanmak.

6- Sanatın toplumsal ve evrensel boyutlarda etkilerini anlamak ve analiz edebilmek.

7- Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek

8- Toplumsal olaylarla ve kültürel olgular arasında ilişki kurarak çağdaş bir dille sanatsal formlar üretebilme becerisi kazanmak.

9- Ulusal ve uluslararası sanat çevrelerinde kabul gören nitelikli sanatçılarda aranan kuramsal ve teknik donanıma ve yaratıcı duyarlılığa sahip olmak ve bunları kullanabilmek

10- Uygulamadaki sanat ve kültür politikalarını, kuramsal donanımları ile birleştirip, bu politikaların sanatsal ve kültürel değişkenler üzerindeki etkilerini öngörebilmek ve sanatsal konularda çözüm geliştirebilme becerisi kazanmak.

11- Güncel sanat etkinlikleri kapsamında kollektif çalışmalara katılabilme ve öneri geliştirebilme becerisi kazanmak

12- Sanat alanında etkin iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi kazanmak.

13- Duyusal algıyı somutlaştırma becerisi kazanmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kişisel atölyelerinde resim çalışmalarını sürdürebilir ve çeşitli sanatsal etkinliklere katılabilir, farklı sektörlerde tasarım yapabilir, müze ve galerilerde sanat danışmanı olarak çalışabilir. Mezunlarımız ayrıca sanat tarihi alanında da uzmanlaşabilmektedirler. Resim bölümü  mezunları Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla, günün koşullarında geçerli olan sınavlardan gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler. Mezunlarımız özel atölyelerde sanat eğitmenliği yapabilir ya da Lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapabilir. Ayrıca Türkiye’de ve Dünyada Sanat Piyasasının ekonomik olarak büyümesi doğal olarak galeriler aracılığıyla da resim bölümü mezunlarına geniş olanaklar sunmaktadır.