Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Sanat,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 26.12.2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 22.09.2017 tarih ve 2017/10975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bölümde Çini Tasarımı ASD, Halı-Kilim Tasarımı ASD ve Tezhip ASD olmak üzere üç ana sanat dalı mevcuttur.

Bölümün amacı; Geleneksel Türk Sanatları’nı bilimsel ve akademik yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Kültürüne sahip çıkan, kültürel değerlerimizi yeniden topluma kazandıracak, geleneğini bozmadan, geçmişten ve günümüz teknolojilerinden yararlanarak yeni, özgün tasarımlar yapan bilinçli sanatçılar yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, sanatın evrensel dilini kullanabilen, aynı zamanda köklü Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, geçmişten gelen birikimle modern olanakları birleştirebilen, araştırmacı ruha sahip, yetenekli, sanatçılar/araştırmacılar yetiştirerek Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek ve en ileri düzeyde temsil etmek diğer hedeflerimiz arasındadır.

 

Tezhip Anasanat Dalı

Tezhip Anasanat Dalı eğitim programında; Kitap süsleme sanatlarından olan tezhibin yanı sıra minyatür, hat, ebru, kalemişi, restorasyon ve konservasyon derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Ana sanat dalının amacı; Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni yorumlara varabilen sanatçılar yetiştirebilmektir.  Bölüm mezunları lisans diploması ve sanatçı ünvanı almaya hak kazanırlar.

Mezunlar bağımsız sanatçı olarak kendi atölyelerini açabilecekleri gibi özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı yapabilirler.  Müze, kütüphane ve arşivlerde eski eserlerin bakım ve onarımını yapan uzmanlar olarak çalışabilirler. Tekstil, çini, halı vb. alanlarda üretim yapan fabrika ya da atölyelerde tasarımcı olarak görev alabilirler. Üniversite ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilirler. Özel ve kamu kurumlarında usta öğretici olarak görev alabilecekleri gibi Kültür ve Turizm Bakanlığında araştırmacı olarak veya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler.

 

Halı-Kilim Tasarımı Anasanat Dalı

Bu anasanat dalının amacı; yüzyıllardan beri olgunlaşarak günümüze kadar gelmiş mekikli ve kirkitli dokumaların yapım tekniklerini, renk ve motiflerin anlamlarını, tarihsel süreçlerini, bakım-onarım yöntemlerini bilen tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmektir. Öğrencilerine malzeme, desen, renk ve teknik bilgileri kuramsal öğretimle birlikte, uygulamalı çalışmalar yaptırarak, gerekli bilgiyi yeterli düzeyde kazanmalarına yardımcı olacak eğitim programlarını sunmak hedefleri arasındadır.

Halı-Kilim Tasarımı Anasanat dalından mezun olan öğrenciler; sanatçı olarak kendi atölyelerini açabilirler; özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı yapabilirler; kütüphane, müze, Kültür ve Turizm Bakanlığında araştırmacı olarak, Güzel sanatlar genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler; resmi ve özel atölyelerde Restorasyon ve Konservasyon uzmanlığı yapabildikleri gibi ekspertiz konularında da görev alabilirler. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili üniversitelerde, eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilmekte, özel ve kamu kurumlarında desinatör, tasarımcı, usta öğretici olarak çalışabilmektedirler.

Çini Tasarımı Anasanat Dalı

Çini Tasarımı Anasanat Dalı’nın amacı; Çini sanatının geleneksel yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi ve tarihi eser niteliği taşıyan çini objelerinin konservasyon ve restorasyonununu yapabilecek elemanların yetiştirilmesidir. Geleneksel çini sanatının yaşatılmasının yanı sıra çağdaş çini sanatına katkı sağlayacak sanatçıların yetiştirilmesi,  müzelerde bulunan veya henüz müzelere ulaşmamış eserlerin tespiti, belgelenmesi, koruma-onarım yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi bu anasanat dalının hedefleri arasındadır.

Çini Tasarımı Anasanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler; sanatçı olarak kendi atölyelerini açabilirler; özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı yapabilirler; kütüphane, müze, Kültür ve Turizm Bakanlığında araştırmacı olarak, Güzel sanatlar genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler; resmi ve özel atölyelerde restorasyon ve konservasyon uzmanlığı yapabildikleri gibi ekspertiz konularında da görev alabilirler. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili üniversitelerde, eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilmekte, özel ve kamu kurumlarında desinatör, tasarımcı, usta öğretici olarak çalışabilmektedirler.