Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.11.2008 tarihli toplantısında alınan kararla açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  ana bilim dallarından meydana gelmektedir.
Türkçenin tarihi geçmişi içerisinde Karaman’ın ve Karamanoğlu Mehmet Bey’in önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Onun için Karaman’a “Türk Dilinin Başkenti” denilmektedir. Bugün dünyada mevcut olan ve sayıları 3000’e yaklaşan dillerin en eski ve büyüklerinden birisi, bizim dilimiz olan Türkçedir. Konuşan insan sayısı bakımından dünyanın beşinci büyük dili olan Türkçe, kendisini konuşan insanların yaşadığı alanın genişliği bakımından da dünyanın üçüncü büyük dilidir. Türkçenin toplam kelime sayısı; Anadolu Türkçesi, diğer lehçe, şive ve ağızlarımızla birlikte 200 bini aşmaktadır.
Küreselleşmenin bütün dilleri tehdit ettiği günümüzde yapılan araştırmalar, 2100 yılında bugün yeryüzünde var olan dillerden %80’inin yok olup gideceğini göstermektedir. Türkçenin bu acı sonu yaşamaması için çok ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç olup, Türk Dili ve Edebiyat bölümünce yetiştirilecek öğrenciler ve bilim adamları tarafından Türkçenin korunması sağlanacaktır.
 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BOLOGNA SÜRECİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT LİSANS PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT DERSLERİ VE İÇERİKLERİ