Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Genel Sekreterlik

KOMİSYONLAR

- Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve Kalite Komisyonu  Ünvan Bazlı Üyeler

- Fen ve Mühendislik Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

- Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

- Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

- Hizmet İçi Eğitim Komisyonu

- İdari Personel Etik Kurulu

- Dilek, Şikayet ve Öneri Komisyonu

- KPSS, EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme, 2828 Sayılı ve 3713 Sayılı Kanun Kapsamında Yerleştirme Değerlendirme Komisyonu

- Merkezi Eğitimi Yönetme Kurulu

- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleme Komisyonu

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yayın Komisyonu

- Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu

- Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu

- Öğrenci Hareketliliği Değerlendirme Komisyonu (KMÜ ve Konsorsiyum Hareketlilikleri)

- Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonu(KMÜ ve Konsorsiyum Hareketlilikleri) 

- Kütüphane Komisyonu

- Kütüphane Değer Takdir Komisyonu

- Bağımlılıkla Mücadele Kurulu

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Danışma Kurulu

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Arşiv Danışma Kurulu

- İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu

- Sürekli İşçi Disiplin Kurulu (Asil Üye ve Yedek Üye Listesi)

- Sürekli İşçi Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu (Asil ve Yedek Üye Listesi )

- KMÜ Sıfır Atık ve Çevre Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu

- Arabuluculuk Komisyonu

- Mevzuat Komisyonu

Dilek, Şikayet ve Öneri Komisyonu

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulu 

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu