KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Bilgi Edinme

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Başvuru Formları
a) Gerçek Kişiler İçin
b) Tüzel Kişiler İçin


Uyarı: Bilgi edinme yönetmeliği uyarınca, söz konusu yönetmeliğin 9,10 ve 14. maddelerinde belirtilen şekil ve şartları taşımayan başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.

Bilgi Edinme Birimi    
     
Telefonu : 0 338 226 20 00
Belgegeçer : 0 338 226 20 23
E-Posta : bilgiedinme@kmu.edu.tr