KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Tarihçe

Üniversitemizin temeli 30 Mart 1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. Ardından sırasıyla Ermenek Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Edebiyat Fakültesi, Kâmil Özdağ Fen Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretime başlamıştır.

Eğitim-öğretim ve araştırmada dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen Üniversitemiz, nitelikli insan gücü yetiştirerek Karaman iline ve ülkemize her alanda katkı sağlayan bir yükseköğretim kurumu olmak için kurulmuştur. Kuruluşunun ardından bölgenin özellikleri ve tarihî dikkate alınarak Türk dili ve gıda alanında ihtisaslaşma kararı almıştır.

Üniversitemiz özgörev ve uzgörüşünü yerine getirmek üzere teşkilatlanmaya başlamıştır. Bu kapsamda 2010 yılında Mühendislik Fakültesi, 2012 yılında Eğitim Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. Aynı yılda Meslek Yüksekokulunun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilip, bünyesinde yer alan bazı programların aktarılmasıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu ise 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi adını almıştır. Üniversitemiz kurumsallaşmayı sağlamak üzere iç kontrol standartlarına uyumu sağlayacak çalışmalar yapmıştır. Bunun yanında yerleşkenin birinci etap gelişme planı tamamlanmış, pek çok akademik birimin eğitim öğretim amaçlı fiziki mekân ihtiyacı karşılanmıştır. Yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonları ve stadyum gibi spor alanında önemli yatırımlar yapılarak Üniversitemize bütünleşik bir spor tesisi kazandırılmıştır.

ARGE faaliyetlerini desteklemek üzere merkezi araştırma laboratuvarı ve akademik birimlerin bünyesinde ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli laboratuvarlar kurulmuştur. Üniversitemiz kütüphane binası inşa edilmiş ve hizmet vermeye başlamıştır.