KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Kimdir?

KARAMANOĞLU MEHMET BEY KİMDİR?

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adını, Türkçeyi ilk kez devlet dili olarak ilan eden Karamanoğulları Beyliği'nin üçüncü ve en büyük hükümdarından almaktadır. Karamanoğlu Mehmet Bey, Kerimüttin Karaman Bey’in büyük oğlu olup 1261-1277 yılları arasında beyliği idare etmiştir. Onun zamanında Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Ankara, Konya, Akşehir, Afyon ve Kütahya Karamanoğlu Beyliği'nin hâkimiyetine katılmıştır. Konya’yı zapt ederek 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya’da ünlü dil fermanını yayımlamış ve Türkçenin devlet dili olmasını sağlamıştır. Türk kültür tarihinin önemli olayları arasında yer alan bu fermanla resmî işlerde Arapça ve Farsçanın hâkimiyetine karşı çıkılmıştır. Bu nedenle 13 Mayıs, her yıl Karaman’da Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.