KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Rektör Yardımcısı

 

GÖREV DAĞILIMI

A) Fakülteler

1. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

2. Mühendislik Fakültesi

3. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

4. Tıp Fakültesi

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi

B) Yüksekokullar

1. Yabancı Diller Yüksekokulu

C) Meslek Yüksekokulları

1. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2. Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

D) Enstitüler

1. Fen Bilimleri Enstitüsü

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

E) Daire Başkanlıkları ve Müdürlük

1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

4. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

F) Rektörlük Bölüm Başkanlıkları

G) Uygulama ve Araştırma Merkezleri

1. Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2. Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

3. Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

4. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

5. Elmacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

6. Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

7. Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

8. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

9. Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

10.  Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

H) Koordinatörlükler

1. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

2. Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

3. Öğretim Üyesi Yetiştirme Koordinatörlüğü

4. YLSY Burs Koordinatörlüğü

5. Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri (HASTUYİT) İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

6. Dış İlişkiler Birimi (Mevlana, Farabi, Erasmus ve Diğer Program Koordinatörlükleri)

7. Teknofest Koordinatörlüğü

8. Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Diğer Görevler

1.  Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu

2. Etik Kurul

3. Strateji Planlama Kurulu

4. Fen ve Mühendislik Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

5. Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

6. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

7. Teknopark

8. Kalkınma Ajansları ve Üniversite Sanayi İşbirlikleri

9. TÜBİTAK– KOSGEB

10. ÜNİKOP Stratejik Planlama Kurulu

11. Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

13. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Kurulu

İzinli ve görevli bulunduğu sürelerde bu görevler diğer Rektör Yardımcısı tarafından yürütülecektir.