Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Laboratuvarları

KMÜ Mühendislik Fakültesi A-blok zemin katta 11 adet ArGe laboratuvarımız bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız donanımlarına ve yapılan çalışmalara göre listedeki gibi sınıflandırılmıştır.

 

ArGe-1

Gıda Kimyası Laboratuvarı 1

ArGe-2

Gıda Kimyası Laboratuvarı 2

ArGe-3

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri Laboratuvarı 1

ArGe-4

Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri Laboratuvarı 2

ArGe-5

Temel İşlemler Laboratuvarı 1

ArGe-6

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

ArGe-7

Temel İşlemler Laboratuvarı 2

ArGe-8

Gıda Biyoteknolojisi Laboratuvarı

ArGe-9

Gıda Teknolojileri Uygulama Laboratuvarı

ArGe-10

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

ArGe-11

Öğrenci Uygulama Laboratuvarı

 

CİHAZ LİSTESİ

Bölümümüz laboratuvarları, öğretim üyelerimizin yürüttükleri/ortak oldukları DPT, TÜBİTAK ve KMÜ/BAP destekli projeler ve Fakültemizin katkılarıyla sağlanan makine-teçhizatla donatılmıştır. Bölümümüz laboratuvarlarında bulunan ve Üniversitemizin ilgili tüm bölümlerinin de kullanımına açık olan makine-teçhizat aşağıda listelenmiştir. 

 

ArGe-1 GIDA KİMYASI LABORATUVARI 1 ArGe-2 GIDA KİMYASI LABORATUVARI 2
Soğutmalı santrifüj  Su banyoları
Ultrasonik banyo Liyofilizatör
UV-VIS spektrofotometre Vakum pompası
Su banyosu Santrifüj
Çalkalayıcılı inkübatör İnkübatör
Distilasyon cihazı  Hamur karıştırıcı(mikser)
Hassas terazi Hassas terazi
Isıtıcılı magnetik karıştırıcı Mixolab
Soxtherm/Soxhelet yağ tayin cihazı Viskozimetre
Ham selüloz tayin cihazı Fermentör
pH metre Homojenizatörler
   
ArGe-3 YENİLİKÇİ GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI 1 ArGe-4 YENİLİKÇİ GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI 2
Hamur yoğurma mikseri Ekstrüder
Makarna makinesi KABFO - Kontrollü Ani Basınç Farkı Oluşturma
  İnkübatör
  Kurutma cihazı
  Masaüstü otoklav
  Terazi (30 kg)
   
ArGe-5 TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI 1 ArGe-6 FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
Geleneksel değirmen Tekstür profil analizi cihazı
Buğday değirmeni Stereo mikroskop
İrmik değirmeni Hızlı nem tayin cihazı
Küçük tip öğütücü Renk ölçer cihazı
Gluten yıkama cihazı Refraktometre - dijital
Gluten tork cihazı  
Mekanik elek  
Polarimetre Cihazı  
   
ArGe-7 TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI 2 ArGe-8 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ LABORATUVARI
Püskürtmeli kurutucu Biyoreaktör
Bilgisayar kontröllü katı-sıvı ekstraksiyon cihazı Bilgisayarlı fralsiyonlama sistemi
Soğuk pres cihazı Stereo mikroskop
Soxhlet ekstraksiyon cCihazı Çalkalayıcılı inkübatör
Su aktivitesi tayin cihazı Ekim kabini
Gaz piknometre cihazı Kurutma dolabı
Rotary evaporatör Santrifüj
Etüv Etüv
Vakumlu etüv Su banyosu
Hassas terazi Isıtıcılı magnetik karıştırıcı
Mikrodalga fırın Hassas terazi
   
ArGe-9 GIDA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA LABORATUVARI ArGe-10 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVARI
Endüstriyel ocaklar Koloni sayıcı
Endüstriyel fırın Etüv
Ekmek kesme makinesi Kuru hava sterilizatörü
Endüstriyel doğrayıcı - rende Ekim kabini
Yıkama küveti Otoklav
   
ArGe-11 ÖĞRENCİ UYGULAMA LABORATUVARI   
UV-VIS spektrofotometre  
Santrifüj  
Kül fırını  
Çeker ocak  
Kjeldahl protein tayin cihazı  
Distilasyon ünitesi  
Su banyosu  
Hassas terazi