Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Gıda Mühendisliği Bölümü

İdari Personel

Adı Soyadı

Görev

Telefon

Çetin KARAER

Fakülte Sekreteri

338-226-2000 / 2202

Alpaslan AYDOĞAN

İdari Personel

338-226-2000 / 5002