Toplu Konut Projeleri ön başvuruları için TOKİ'den ek süre talebinde bulunulmuştur. Talebimizin neticesi, personelimize ayrıca duyurulacaktır.

Üniversitemiz Birimlerine (23 Ekim 2017) Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Okul yöneticilerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Doçent

1

1

Almanca'nın yabancı dil olarak öğretiminde şiirin işlevi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

Yardımcı Doçent

4

1

Ahmet ŞEVKİ'nin  Şevkiyyatında toplum, siyaset ve Arap şiirinde Balkanlara mersiye konularında çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

Yardımcı Doçent

4

1

Çeviride yeniden yazma ve yeniden yaratma süreci; Halk ağzı söylem örneği üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

Yardımcı Doçent

4

1

Çeviri biliminde skopas kuramının felsefi bakış açısıyla yeniden yorumlanması üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyal Yapı ve Değişme

Yardımcı Doçent

4

1

Sosyal adalet ve sosyal problemler sosyolojisi konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul müdürünün yönetsel davranışlarının akademik başarı ile ilişkisi ve ilköğretim finansmanında okul aile birliği bütçe analizi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

1

Türk yükseköğretiminde uluslararasılaşma stratejileri süreç yaklaşımı çerçevesinde incelenmesi üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

1

Örgütsel değişimi yönetme yeterliliği ve stratejik liderlik davranımları konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Öğretim için matematik bilgisi modeli üzerine çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının kariyer seçimi ve okul öncesi eğitimde anlatım yetenekleri konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yardımcı Doçent

4

1

Histolojik enzim histokimyasal ve imminokimyasal yöntemlerle gebeliğin farklı dönemlerinde ince bağırsak dokusunda değişiklikler konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

Mütercim Mehmet Rüştü Paşa hakkında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

Aspir bitkisinden üretilen biyodizel yakıt özelliklerinin belirlenmesi ve Türkiye'de yağlı tohumdan biyodizel üretimi potansiyeli konularında çalışmaları olmak.

Ermenek Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Yardımcı Doçent

4

1

Karaman Çakırdağı florası üzerine çalışmaları olmak.

Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları, 

2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr  adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi)  başvurmaları,

3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4-  2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

5-  Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

6- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuran tüm adaylara 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinin (b) fıkrası uyarınca yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Duyuru Başlama : 23/10/2017

Son Başvuru : 06/11/2017

Dosya İnceleme : 07/11/2017

Dosya İnceleme Sonuçlarının Açıklanması : 08/11/2017

ELEKTRONİK ORTAMDA MÜRACAAT İÇİN TIKLAYINIZ 

Not: Başvuru için ilgili sayfada ilk önce üye giriş kaydı yapılması gerekmektedir.

Başvuru evrakları ile birlikte 4 nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunun teslim edilmesi gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu