Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik
Bilgi Edinme Başvuru Formları
a) Gerçek Kişiler İçin
b) Tüzel Kişiler İçin


Uyarı: Bilgi edinme yönetmeliği uyarınca, söz konusu yönetmeliğin 9,10 ve 14. maddelerinde belirtilen şekil ve şartları taşımayan başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.


Bilgi Edinme Birimi

Telefonu    : 0 338 226 20 00
Belgegeçer : 0 338 226 20 23
E-Posta     : bilgiedinme@kmu.edu.tr