Başvuru koşulları, kontenjanlar ve online başvuru için tıklayınız.

Please click for application conditions, quotas and online application.

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMI BAŞVURU, DEĞERLENDİRME SINAVI VE KAYIT TAKVİMİ /
INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM APPLICATION, ASSESMENT EXAM AND REGISTRATION CALENDER

Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru Tarihleri /
International Student Program Application Dates
02 Mayıs - 13 Haziran 2019 /
02 May - 13 June 2019
Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı /
Announcement of candidates whose applications are accepted
14 Haziran 2019 /
14 June 2019
Ölçme Değerlendirme Sınavı (Türkiye) /
Measurement and Assessment Exam (Turkey)
22 Temmuz 2019   (Saat 11:00) /
22 July 2019 (11:00 a.m.)
Özel Yetenek Sınavı (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylar için) /
Special Ability Examination (For those who applied for programs
which require Special Ability Examination)
22 Temmuz 2019   (Saat 15:00) /
22 July 2019 (03:00 p.m.)

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı /
Announcement of placement results

23 Temmuz 2019 /
23 July 2019

Kayıt Hakkı Kazananların Türkçe Yeterlik Sınavı /
Turkish Proficiency Examination by KARDİL
23 Temmuz 2019   (Saat 10:00) /
23 July 2019 (10:00 a.m.)
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihi /
Exact registration date for primary candidates
24-26 Temmuz 2019 /
24-26 July 2019
Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı /
Announcement of placement for the substitute candidates
for vacant positions
29 Temmuz 2019   (Mesai Bitimi) /
29 July 2019 (End of the shift)

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin Özel Yetenek Sınavı (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylar için) /

Special Ability Examination for the candidates placed from
the substitute list (For those who applied for programs which require
Special Ability Examination)

21 Ağustos 2019   (Saat 13:00) /
21 August 2019 (01:00 p.m.)
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi /
Exact registration date for substitute candidates
01 Eylül 2019 tarihine kadar kayıtlar yapılacaktır. / Records will be made until 01 September 2019