ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Aday Ve Sosyal Medya Soruları

"SOSYAL MEDYA SORULARI"

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir.

Detaylar için tıklayınız.

Üniversite adayları ve aileleri istedikleri zaman Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini ziyaret edebilir. Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve tüm akademik birimleriyle görüşerek üniversiteye ilişkin bilgiler alabilir.

Aday sayfamızın ‘bölüm/program bilgileri’ sekmesinde her bölüm/programla ilgili detaylı bilgiler mevcuttur. Buradan program kartları ve bilgi paketlerine erişim sağlayabilirsiniz.

Ülkemizde alınan tedbir ve uygulamalara göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda eğitim-öğretim süreci belirlenmektedir. 

 

27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen üniversitelerce uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar görüşülerek uygun görülmüştür.​​

İlgili kontenjan ve tarihler duyurusu için KMÜ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ web sayfasını takip ediniz.

Üniversitemiz Lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmektedir. Güz ve Bahar dönemleri için programlara ait yatay geçiş başvuru şartları, kontenjan ve tarihleri enstitülerimizin web sayfasında duyurulmaktadır. (https://kmu.edu.tr/sbe, https://kmu.edu.tr/fbehttps://kmu.edu.tr/sabe)

 

"ADAY ÖĞRENCİ SORULARI"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (https://www.osym.gov.tr/) web sayfasından ulaşılabilir.

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS kılavuzunda https://kmu.edu.tr/ogris/sayfa/4749/aday-ogrenci/tanitim/osym-yuksekogretim-programlari-kilavuzu/tr 'ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR' sütununda belirtilen koşul numarası aynı kılavuzda belirtilen 'TABLO 3, TABLO 4 ve TABLO 5'TE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI'nda belirtilmiştir.

Ders, Müfredat gibi detaylı bilgiler https://obs.kmu.edu.tr/oibs/bologna adresinde verilmiştir.

Üniversitemiz lisans ve ön lisans programları ile ilgili aşağıda belirtilen bilgiler

Lisans YKS bilgileri https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-univ.php?u=1063 adresinde,

Ön Lisans YKS bilgileri https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-univ.php?u=1063 adresinde verilmiştir. 

Genel Bilgiler 

Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları 

Kontenjan, Yerleşme ve Kayıt İstatistikleri 

Yerleşenlerin YKS Puanları 

Yerleşenlerin Cinsiyet Dağılımı 

Yerleşenlerin YKS Başarı Sıraları 

Yerleşenlerin Geldikleri Coğrafi Bölgeler 

Ülke Genelinde Tercih Edilme İstatistikleri 

Yerleşenlerin Geldikleri İller 

Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihlerine Yerleşti ? 

Yerleşenlerin Öğrenim Durumu 

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Genel 

Yerleşenlerin Liseden Mezuniyet Yılları 

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Üniversite Türleri 

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Alanları 

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Üniversiteler 

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Lise Grubu / Tipleri 

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - İller 

Yerleşenlerin Mezun Oldukları Liseler 

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Aynı/Farklı Program 

Yerleşen Okul Birincileri 

Yerleşenlerin Tercih Eğilimleri - Programlar (Meslekler) 

Taban Puan ve Başarı Sırası İstatistikleri 

Yerleşme Koşulları

Yerleşen Son Kişinin Profili 

 

Ders, Müfredat, Akademik Kadro, Çalışma Alanları ve Kariyer İmkanları, Eğitim-Öğretim ve Araştırma Konuları gibi detaylı bilgiler https://aday.kmu.edu.tr/tanitim.html adresinde verilmiştir.

ÖSYM YKS Kılavuzunda bakınızlar '4'te "Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir." denilmiştir.

Protokol kapsamında;

Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen programlara yerleşen (YKS puan yüksekten düşüğe sıralanarak) 3’er öğrenciye burs verilmektedir. Öğrenci başarı durumuna göre burs almaya devam eder.  

İİBF - İŞLETME PR.,

MÜHENDİSLİK FAK. - BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR., 

MÜHENDİSLİK FAK. - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.,

 

Evet. Aynı anda bir lisans ve önlisans programında öğrenim görülebilir. Ancak YÖK tarafından 06.11.2019 tarihinde alınan karar neticesinde aynı puanla aynı yılda iki örgün programa kayıt yaptırılamaz. (Örneğin; 2023 YKS puanı ile önlisans programa yerleşen öğrenci 2023 özel yetenek ile alınan lisans programına kayıt hakkı kazandığında önlisans programından kaydını sildirmesi gerekmektedir.)

 

 

"ÖĞRENCİLİK SONRASI MERAK EDİLENLER"

Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanıdır.

Üniversitemizin vermiş olduğu öğrenci kimlik kartının kaybolması veya hasar görmesi halinde öğrenci işlerine başvuru yapılmalıdır.

a)Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin veya yanlış beyanda bulunduğunun anlaşılması halinde,

b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması halinde,

c)Azami öğrenim sürelerinin tamamlanması halinde,

d)Öğrencinin kaydını sildirmek için yazılı başvuru yapması halinde kaydı silinir.

Üniversitede dersler, ilgili akademik birimlerin teklifi ve Senato'nun onayıyla belirlenmektedir. Ders programları ilgili bölüm/programın teklifi ve ilgili akademik birimin kararıyla belirlenip öğrencilere ilan edilmektedir.

Akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinde, her öğrenci kayıtlı olduğu programın derslerini öğrenci bilgi sistemi üzerinden seçmek suretiyle ders kaydını yapıp, danışman öğretim elemanına onaylattırarak ders kaydını tamamlar.

Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalara %80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Ülkemizi veya üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler ilgili birim yönetim kurulunca o süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin biriminde öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere kayıt yaptırdığı derslerden aldığı en son başarı notlarının katsayılarının, dersin AKTS’si ile çarpılıp çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, bu derslerin AKTS toplamlarına bölünmesi ile bulunur.

Kayıtlı olduğu programın ders müfredatındaki tüm dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtildiği üzere, devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç ilgili yönetmelik maddeleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olanlara kayıtlarının silinmesi koşuluyla önlisans diploması verilir.

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

Yaz okulu kapsamında öğrenciler kayıt olduğu yıldaki diploma programının taban puanından daha yüksek olan eşdeğer programların bulunduğu üniversitelerden ders alabilirler. Öğrenciler yaz okulu kapsamında ilk defa, tekrar, not yükseltmek amacıyla alacakları dersler ile 3.00 genel not ortalamasını sağlamaları şartıyla bir üst sınıftan alacağı derslerden, müfredatta yer alan 3 (üç) derse kadar bölüm başkanının onayı ile ders alabilirler. Yaz okulundan ders alacak öğrenciler gerekli işlemler için fakülte sekreterliğine başvurmalıdır.

Genel not ortalaması en az 3.00 olan, bulunduğu yarıyıla kadar eksik ve başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, açılan bir üst sınıf derslerine danışmanının onayı ile kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bulunduğu yarıyılda muaf olduğu dersler bulunan öğrenciler bu derslerin toplam AKTS’si kadar bir üst sınıftan ders alabilirler.

Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için, her eğitim-öğretim yılının ilk haftası mesai bitimine kadar muafiyet talebinde bulunabilir. Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteye kayıt olan öğrenciler ise kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilir ve muafiyet talebi ilgili birim yönetim kurulu tarafından en fazla bir hafta içinde sonuçlandırılır. Muafiyet talebi ilgili öğretim birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

Öğrenci not ortalaması ve ÖSYM puanına göre olmak üzere iki farklı şekilde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçişle ilgili başvuru şartları ve tarihleri üniversiteler tarafından kendi web sayfalarında ilan edilmektedir.

Öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf, yatay geçiş yapılan program ile daha önce öğrenim görülen programın derslerinin uyumuna göre intibak komisyonu tarafından belirlenir.

Yüzde onluk (%10) başarı sıralamasına giren ikinci öğretim öğrencileri, aynı programın normal öğretimine yatay geçiş yapmak için başvuru yapabilir. Normal öğretim öğrencileri ise aynı programın ikinci öğretimine kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilir. Her iki başvurunun da yatay geçiş başvuru tarihlerinde, on-line yatay geçiş başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Öğrenciler, her yarıyıl başında Senato'nun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencilerinin kaydı yenilenmez. Ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan öğrencilerin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ‘ders ekleme, bırakma ve danışman onayı’ tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senato'nun belirleyeceği süreler içinde (birinci sınıf birinci yarıyıla ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler hariç) kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır, öğrencilik statüsü devam eder ancak öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Üniversitemiz Senato'su tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav tarihleri belirtilir. Buna bağlı kalınarak derslerin sınav tarihleri ilgili akademik birim yönetimince hazırlanarak öğrencilere duyurulur.

Katkı payı / öğrenim ücretleri her yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenir.

Katkı payı / öğrenim ücretleri öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla farklı miktarlarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenir.

Katkı payı / öğrenim ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda öğrenci ders kayıtlarını yapamaz ve yatırmadığı dönemin öğrenim hakkını kaybeder. İlgili dönemin öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Hazırlık sınıfı hariç, normal öğrenim süresi içinde bulundukları bölüm/programda her bir yarıyıl alması gereken asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde onluk dilime giren ikinci öğretim öğrencileri bir sonraki yarıyılda normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

Üniversitemiz senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda en fazla iki yarıyıl süre için kaydı dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde katkı payı / öğrenim ücreti ödemez, öğrenime devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma başvuruları kayıtlı olunan akademik birimlere yapılır.

Üniversitede ders geçme sistemini esas alan kredili sistem bulunmaktadır. Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve değerlendirmelerden aldıkları not ile yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları notlardan hesaplanan ham başarı ortalamalarına bağıl sistem uygulanarak harf notları verilir. Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin türü, atölye, laboratuvar, pratik çalışma gibi uygulamaların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenerek bölüm başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin % 40 ve yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun % 60’ının toplanması ile virgülden sonra iki basamak alınarak dersin başarı ortalaması belirlenir. Uygulamalı derslerden başarılı olmak için uygulama notunun 60 ve üzeri olması gerekir. Dersin başarı notu, dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak her öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen başarı notları verilir:

Başarı Notu Katsayısı Yüzde Karşılığı  Derecelendirme
A 4 90-100 Mükemmel
B 3.5 85 - 89 Çok iyi
C 3 75 - 84 İyi
D 2.5 70 - 74 Orta
E 2 60 - 69 Geçer
FX 1.5 50 - 59 Başarısız
F 0 49 ve aşağısı Başarısız

Başarı Notu Katsayısı Yüzde Karşılığı Derecelendirme A 4 90-100 Mükemmel B 3.5 85 - 89 Çok iyi C 3 75 - 84 İyi D 2.5 70 - 74 Orta E 2 60 - 69 Geçer FX 1.5 50 - 59 Başarısız F 0 49 ve aşağısı Başarısız

Devam koşulunu yerine getirmeyen veya uygulamadan başarısız olan öğrenciye DZ (devamsız) notu verilir. Katsayı değeri F ile aynıdır. Bunun dışında katsayı değeri olmayan ve not ortalamasına katılmayan YT, YZ, MU notları verilebilir.

YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) başarı notları, Senatonun onayı ile genel not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerden alınan notları değerlendirmek için kullanılır. Öğretim elemanı tarafından başarılı görülen öğrenciye YT, başarısız görülen öğrenciye YZ notu verilir.

Bir dersten A, B, C, D, E başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Başarı notu FX, F, DZ, YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler aynı yarıyılda açılan diğer seçmeli derslere kayıt yaptırabilir. Seçmeli ders değiştiren öğrencinin ilk defa alacak olduğu seçmeli dersin devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir.

Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencinin ara ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenmesidir. Başarı düzeyi, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf aritmetik ortalaması göz önünde bulundurularak otomasyon sistemi üzerinden otomatik yapılır. Öğrencilerin ağırlıklarına göre aldıkları yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı notlarından hesaplanan ham başarı notu, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre harf notlarına çevrilmektedir. Bağıl Değerlendirme bir başarı ölçme sistemi değil, ölçme sonucunda elde edilen notları değerlendirme yöntemidir.

Öğrencinin öğretim elemanlarınca yarıyıl sonu sınavını notlarını girdikten sonra otomasyon tarafından otomatik yapılır. İlgili öğretim elemanının sisteme müdahalesi yoktur. Öğrencilerin sınıf ortalamasının ne kadar altında veya üstünde yer aldığı standart sapma ölçeğine göre ifade edilir. Sınıfın standart sapma ve aritmetik ortalamasına göre öğrencinin sınıftaki standart skoru (T skoru) hesaplanır. Öğrencinin standart skoru sınıfın düzeyine göre tablodaki ilgili harf notuna dönüştürülür. Ham başarı notu 20 ve altında olan öğrencilerin notları bağıl değerlendirme hesabına katılmaz. Bu notlar F olarak değerlendirilir. Bağıl değerlendirme yapıldıktan sonra ham başarı notu 35 ve altında olanlar ile yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından 40’ın altında puan alan öğrencilerin notları F olarak değerlendirilir. Sınıfta o dersi geçen öğrenci sayısı 10 ve altında ise veya bağıl değerlendirme hesabı sırasında değerlendirmeye katılacak öğrenci sayısı 10 ve altında ise bağıl değerlendirme uygulanmaz. Klasik harfli not dönüşüm tablosuna göre başarı notları verilir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System - ECTS), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alır. Bir AKTS 25 - 30 saat arası iş yükünü esas alır.

Bir akademik yılın 60 AKTS’ye eşit olması şartıyla, 2 yarıyıl uygulayan üniversitemizde her yarıyıl 30 AKTS’ye eşittir. Öğrencinin 25 - 30 saat arası iş yükü 1 AKTS’ye eşit olması esas alınır. Öğrenci iş yükü hesaplanırken ders saatleri yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Öğrenci her bir dönem için en az 30 AKTS’lik ders almak zorundadır.

 

Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak yanlışlıklar üniversitemiz akademik takviminde belirtilen ‘ders ekleme, bırakma ve danışman onayı’ tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.