ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin Ödenmesi

• Öğrencilerimiz; Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini ZİRAAT BANKASI İnternet Bankacılığı ve Ziraat Bankası ATM'lerinin Üniversite Ödemeleri Kısmından Öğrenci Numaraları ile Yapabileceklerdir.

• KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri ile Bağlantılıdır.  Yeni Kayıt ve Kayıt yenilemesi yapacak Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini (Normal program süresi içerisinde yer alan Birinci Öğretim öğrencileri hariç), Ders Kayıtları ve Danışman Onayı için belirlenen tarihler arasında yapabilirler.

• Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.

• Kayıt yenileme ve danışman onayı için belirlenen tarihler arasında katkı payı ve öğrenim ücretini yatıran öğrencilerimiz öğrenci bilgi sisteminde ders seçimlerini yaparak kesinleştirmeleri gerekmektedir. Ders kaydını kesinleştiren öğrencilerimiz mutlaka danışman öğretim elemanlarımız ile iletişime geçerek ders kayıtlarının onaylanmasını sağlamalıdır. Danışmanlar tarafından onaylanmayan ders kayıtları geçersiz sayılır.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

• Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini  ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…”

• Katkı Payı tanımı birinci öğretim programları öğrencileri için, Öğrenim Ücreti tanımı ise ikinci ve uzaktan öğretim programları öğrencileri için kullanılır.

• Katkı payı/Öğrenim ücreti banka dekontlarının öğrencilik bitimine kadar saklanması önerilir.