ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ANKETLER

 

KURUM

 

AÇIKLAMA

 

ANKET

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bu*** Uy***'ın,  6 Şubat depremini yaşamış üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan "Üniversite Öğrencilerinde Depremin Psikolojik Etkileri" konulu anket çalışması     Anket için tıklayınız
         
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   "Kullanıcıların Mobil Uygulama Kullanım Davranış Farklıklarını Anlamak: Akıllı Telefon Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma" adlı doktora tezi ile ilgili çalışma   Anket için tıklayınız
         
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   "Üniversite Öğrencilerinin Yapay Zekâ Etiğine İlişkin Tutumları Üzerine Bir Karma Yöntem Araştırması" başlıklı anket çalışması   Anket için tıklayınız
         
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   "Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Müzik Dinleme Becerilerine İlişkin Öz Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi'' başlıklı anket çalışması   (Link Pasif)
         
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   ''Finansal Risk Toleransı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması'' adlı anket calışması   (Link Pasif)
         
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   "Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Arasında Dismenore Farkındalığı ve Bilinç Düzeyi"(1) ve "Kadınlar, Adet İnançları ve Ağrılar"(2) isimli anket çalışması  

(Link Pasif)

         

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

 

Z Kuşağı Bireylerin Sosyal Medya ile Siyasal Katılım ve Tutumları Arasındaki İlişkisi

 

(Link Pasif)

         

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

 

Aile İlişkisinin Siyasal Katılım Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

 

(Link Pasif)

         
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ    Üniversitelerde Öğrenci Memnuniyeti ve Sadakatini Geliştirmede Üniversite Sosyal Sorumluluğunun Etkisi" başlıklı bir anket çalışması   (Link Pasif)
         

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Performanslarında Zaman Yönetimi Becerilerinin Etkisi başlıklı araştırmamız kapsamında,
üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimlerinde zaman yönetimi becerilerinin etkisini incelemeye yönelik anket çalışması

 

(Link Pasif)

         

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ‘’Gençlerin Siyasal Sosyalleşme Biçimleri’’ adlı anket çalışması

 

(Link Pasif)

         

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Anket Çalışması

‘’KOVID-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu’’ adlı anket çalışması

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. De*** Dİ**** ile birlikte Öğr. Gör. De**** ZE***** ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İn*** ER***** tarafından yürütülmekte olan "Uluslararası ve Yerel Öğrencilerin Kariyer Hazır Oluşlarının İncelenmesine Yönelik Akıllı Kariyer Modeli Çerçevesinden Bir Araştırma" başlıklı anket uygulanması

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ş. Se**** KA*****'ın doktora tezinde kullanılmak üzere, Türkiye genelindeki üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine, mezunlarına, idari ve akademik personellerine anket çalışması

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Y*** G****'in, doktora tezi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ö**** Ç*** danışmanlığında yürüttüğü "Afetlerde İnsani Yardım Yönetişimi Üzerine Bir Model Önerisi" anket çalışması

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Psikoloji Bölümü Arş. Grv. Ha***** AR***’ın, Üniversite öğrencilerinin "İnternet ve Sosyal Medya Kullanımları İle Çeşitli Değişkenler" arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma, 

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. H**** KA****’ın, “Yürütücü İşlevler Ölçeğinin” psikometri özelliklerinin saptanması amacıyla yürütmekte olduğu araştırma projesinin toplanabilmesi için aşağıda linkin, lisans öğrencilerinin katılımına sunulmuştur.

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi A**** AL**** "Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Kökenli Yabancı Öğrencilerin Kültürel Zeka ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Algılanan Çok Boyutlu Sosyal Desteğin Etkisinin Belirlenmesi" 

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarınca hazırlanan “Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar” başlıklı çevrim içi anketi

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Dr. Öğr. Üyesi S*** O*** ve Arş. Gör. Dr. M*** U*** tarafından yürütülen "COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" konulu çevrim içi anketi

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

Muhasebe Finansman Bilim Dalı Doktora programı öğrencisi H**** Y****'ın "Muhasebe Eğitiminde Yanılgıların Analizi: Ölçek Geliştirme Çalışması" isimli doktora tez çalışması

 

(Link Pasif)

 

 

 

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

TUBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında desteklenen "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programındaki Derslerin Değerlendirilmesi” konulu projesinin çalışmaları için hazırlamış olduğu "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisans Programlarıyla İlgili Görüşlerine Yönelik "anket çalışması.

 

(Link Pasif)