ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Genel Hükümler

• VAKIF veya YURTDIŞI Üniversitelerinden Üniversitemizin Birinci Öğretim programlarına Yatay Geçişleri kabul edilen öğrencilerden normal program süresi içerisinde öğrenim görenlerden Katkı Payı alınmaz. İkinci öğretime Yatay Geçişleri kabul edilen öğrencilerden Öğrenim Ücreti alınır. 

• İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan İkinci Öğretim Öğrencileri Kayıtlı Olduğu Fakültenin Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Öder.

• İsteğe bağlı hazırlık sınıfı süresi 1 yıldır. Yıl sonunda başarısız olan öğrenciler 1. Sınıfa intibak edilerek eğitimlerine devam ederler. İsteyen öğrenciler 2 nci yılda da hazırlık eğitimi alabilir ancak, 2. Yıldaki katkı payı ve öğrenim ücretini kendileri karşılar ve bu süre öğrenim sürelerinden düşülür.

• Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri ile Okudukları Programın Normal Öğrenim Süreleri İçerisinde Yer Alıp kayıt yenilemesi yaptıracak BİRİNCİ ÖĞRETİM Öğrencileri Katkı Payı ödemeyeceklerdir. ANCAK; Hazırlık Sınıfı Hariç Olmak Üzere, Önlisans, Lisans Ve Lisansüstü Düzeydeki Yükseköğretim Programlarından NORMAL PROGRAM SÜRELERİ (iki yıllık ön lisans programları için 4 yarıyıl ve dört yıllık lisans programları için 8 yarıyıl) SONUNDA Mezun Olamayan BİRİNCİ ÖĞRETİM Öğrencilerinden de Öğrenci KATKI PAYI ÜCRETİ ALINIR.

• Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan İKİNCİ ÖĞRETİM öğrencileri Program Süreleri Gözetilmeden Öğrenim Ücretlerini Ödeyeceklerdir.

• Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere  ) kayıt yaptırılması halinde ikinci programa ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.

• II.ÖĞRETİMDE İlk % 10'A GİREN LİSANS ve ÖNLİSANS Öğrencileri,  I. Öğretim Katkı Payı Miktarı Kadar Öğrenim Ücreti Öderler. (Not: Normal öğretim süresinde olan birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödememesi, bu öğrencilerin de ödeme yapmayacağı anlamı gelmemelidir.)       

• 3843 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, İKİNCİ Öğretim Programlarından BİRİNCİ Öğretim Programlarına Geçiş Yapan Öğrenciler ile Merkezi Yerleştirme Puanı ile İkinci Öğretim Programlarından Birinci Öğretim Programlarına Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.  

• Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesinin 9. Fıkrası uyarınca Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreleri kayıt yaptırmadan önceki örenim süreleri düşülerek hesaplanır.

• Yatay geçiş kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreleri hesaplanmasında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca aynı diploma programına yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki dönemleri öğrenim sürelerinden düşülerek hesaplanır. Farklı diploma programlarına geçiş yapan öğrenciler ise intibak yapıldıkları sınıflar dikkate alınarak hesaplanır.

• Af kapsamından yararlanarak eğitime dönen öğrencilerin daha önce almış oldukları eğitim dönemleri ve ders tekrarları dikkate alınarak katkı payı/öğrenim ücretleri belirlenmektedir.

• ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları 'Hak Sahipliği Belgesi'  İle Beyan Edenler Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Ödemezler. (Kayıt döneminde Belgelerin Aslının Getirilmesi Gerekir.)

• Devlet Yükseköğretim Kurumlarında görevli olup, birinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören ve normal öğrenim süresinde mezun olamayan ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ, çalıştıkları kurumlarında alacakları Araştırma Görevlisi olduklarına dair belgeye istinaden katkı payı ödemezler.

• ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN; Engelliler hakkında Kanun ve Özürlülük ölçütü sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair  "Sağlık Kurulu Raporu"  Getiren Öğrencilere, Ödemesi Gereken Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarından Özürlülük Oranı Kadar İndirim Yapılır. (Kayıt döneminde Sağlık  Kurulu Raporu'nun aslının getirilmesi gerekir.) Birinci Öğretim Olup, "Sağlık Kurulu Raporunu" İbraz Eden ENGELLİ ÖĞRENCİLER Azami Öğretim Süresi Sonunda da Katkı Payı Ödemezler.

• Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak ve halen öğrenimine devam etmekte olan YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER Üniversite Yönetim Kurulunun Kararlarına ve Belirlediği KATKI PAYINI/ÖĞRENİM ÜCRETİNİ Ödemeye Tabidirler.

• Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan ve öğrenimine devam etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti ve Akraba Topluluğu öğrencilerinden TÜRKİYE BURSLUSU olarak yükseköğrenim gören öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Ancak, BURSLULUĞU KESİLEN Türkiye Burslusu Öğrencileri, İlgili Eğitim Öğretim Yılının Katkı Payını/Öğrenim Ücretini Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödemiş Oldukları Miktarda Öderler.

• Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye Vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerden,

“Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran mavi kart sahibi öğrencilerden,

”Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran T.C uyruklu olup, orta öğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan öğrencilerden,

”Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran Ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayan öğrencilerden,

Birinci öğretim programlarında; program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ile yeni kayıt yaptıranlar katkı payı ödemeyeceklerdir.

Yukarıda belirtilen öğrencilerden birinci öğretim programlarında kayıtlı olup, program süresinde mezun olamayanlar Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Belirlenen Miktarı Öderler.

İkinci öğretim programlarında kayıtlı olanlar ile bu programlara yeni kayıt yaptıracaklar ise Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Belirlenen Miktarı Öderler. 

• Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir. Üniversitemiz Öğrencileri olup, ERASMUS, Mevlana veya Farabi nedeniyle Yurtdışı ve Diğer Üniversitelerden Ders Alan Öğrenciler Katkı Payı ve Öğrenim ücretlerini Üniversitemize Ödeyeceklerdir.

Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı/Öğrenim Ücreti alınmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz;

•Anadal programının 1-8. dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır. (Birinci Öğretimler)

•Anadal programının 9. ve 10. dönemlerinde; Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal için Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez.

•Anadal programının 11 ve yukarı. dönemlerinde Anadal ve ÇAP kaydı var ise Anadal ve ÇAP için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.  Sadece ÇAP kaydı var ise ÇAP katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

• Normal program süresi içerisinde veya dışında öğrenimini tamamlamış,  DERSE Bağlı Olmadan Sadece ZORUNLU YAZ STAJI kalmış öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez. Ancak" MESLEK EĞİTİMİ ile MESLEKİ UYGULAMA" olarak DERS gören Normal Program süresini geçen Birinci Öğretim Öğrencileri ile Program süresi gözetilmeden İkinci ve Uzaktan Öğretim öğrencileri Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Ödeyeceklerdir.

• Eğitim alacağı dönemde sadece “TEK DERS SINAVINA GİREN” Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemez.

• YÖK Kararına istinaden ,başka Üniversitelerin öğrencisi iken Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı birimlerin diploma programlarına kayıtlı olup, başka bir üniversitenin aynı düzeydeki diploma programlarından eğitim almak isteyen öğrenciler, diplomasını kayıt hakkı kazandığı Üniversiteden almasına rağmen, katkı payını/öğrenim ücretini eğitime devam ettikleri Üniversiteye öderler. Üniversite Senatolarının Olumlu  Kararlarına istinaden, ÖZEL ÖĞRENCİ Olarak Başka Bir Yüksek Öğretim Kurumunda Devam Eden Öğrenciler İse Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Kayıtlı Oldukları Yükseköğretim Kurumuna Öderler.

• Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. ÖZEL ÖĞRENCİ olarak kabul edilenler kayıtlı oldukları ilgili programın katkı payı/öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

• KAYIT DONDURULARAK Geçirilen Süre (ilgili dönem/dönemler) Eğitim Süresinden Sayılmamaktadır.

• KYK ÖĞRENİM VE BURS KREDİLERİ; Öğrenci KYK başvurusundan sonra Kurumun WEB sayfasından Öğrenim Kredisi veya Burs Ödeme Bilgilerini ve durumunu takip etmesi gerekmektedir. BEYANINDAN sonra meydana gelen tüm değişiklikleri (öğretim durumu değişikliği, kayıt dondurma, yatay geçiş vb.) zamanında KYK Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde imzalamış olduğu TAAHHÜTNAME gereği tüm sorumluluk kendisine aittir. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi ve öğrenim bursuna ilişkin bilgilere http://www.kyk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

• KAYIT YAPTIRIP Kendi İsteği ile KAYDINI SİLDİREN Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Geri Ödenmez.

• Öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Web Sayfasından Yapılan DUYURULARI Takip Etmesi Gerekmektedir.

• Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Açıklamalar Yukarıda Belirtilmiştir. Ancak, Bakanlar Kurulunca Yapılacak Değişiklikler Öğrencilere Yansıtılacaktır.