ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinin İadeleri

• Yeni kayıt dönemlerinde ücret yatırıp, Üniversitemize kayıt yaptıramama gerekçesi ile katkı payı/öğrenim ücreti iadesi;

Yeni kayıt dönemlerinde ücret yatırıp, Üniversitece ilan edilen “ilgili dönemin kayıt  tarihi sonuna” kadar başvurmak koşulu ile, Üniversitemiz öğrenci otomasyon sisteminde yer almayıp kayıt yaptırmama gibi durumlarda ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir.

 • Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi;

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 15. Maddesi uyarınca  iade edilmez.

• Yatay Geçiş yapan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi;

Üniversitemiz öğrencisi iken başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencilerin ilgili dönemdeki yatırdıkları katkı payı / öğrenim ücreti iade edilir.

• Katkı payı / Öğrenim ücretini yatıran ancak ders kaydı yapmayan öğrencilerin  katkı payı/öğrenim ücreti iadesi;

Kayıt yenileme ve danışman onayı için belirlenen tarihler arasında katkı payı / öğrenim ücretini yatıran öğrencilerimizden herhangi bir sebepten dolayı kayıt yenileme işlemini tamamlamayanların yatırmış oldukları tutarlar iade edilir. Harç iade talebinde bulunmayan öğrencilerimizin yatırmış olduğu fazla tutarlar bir sonraki eğitim-öğretim dönemine mahsup edilir. 

• Katkı payı / Öğrenim ücretini yatıran şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilerin yatırmış olduğu katkı payı/öğrenim ücreti iadesi;

Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesi uyarınca kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında ilgili belgelerini ibraz edemeyen öğrencilere söz konusu belgelerini ibraz ettiği tarihte bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilir.

 • Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemi için yapılması gerekenler;

Öğrencilerimize yukarıda sayılan nedenlerden dolayı İADE işlemlerini başlatmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ na yatırmış oldukları katkı payı / öğrenim ücretini gösterir banka dekontu ile başvuru yapabilirler. Başvuru esnasında öğrencilerin  kendi adlarına açılmış banka hesap numaraları ve İBAN bilgilerine ihtiyaç duyulduğundan İBAN numarası olmayan veya kendi adına hesap bulunmayan öğrencilerimize iade işlemi yapılamamaktadır.