KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Üyelik İşlemleri
1-Üniversite Kimlik Kartı
2 Dakika
2
Ödünç Kitap Verme – İade Alma İşlemleri
1-Üniversite Kimlik Kartı
2-Ödünç Almak İstenilen Materyal 3-İade Edilen Materyal
1 Dakika
3
Üniversitelerarası Ödünç Kitap İşlemleri
1-Kütüphanelerarası Ödünç Kitap Formu
10 İş Günü
4
Danışma
-
15 Dakika
5
Derme Hizmeti(Kitap, Süreli Yayın, Kitapdışı Materyaller)
Üniversite Kimliği
-
6
Kullanıcı Çalışma Salonu Hizmeti
Kimlik Kartı
-
7
Kültürel Etkinlik
-
-
8
Satın Alma İşlemleri
Talep Yazısı veya Yayın İstek Formu
-
                            
  
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ)
9
Taşınır İşlemleri
-Taşınır İhtiyaçları İstek Formu
-Taşınır İşlem Fişi (Giriş-Çıkış)
- Zimmet Raporu
-Dayanıklı Taşınırlar Listesi
-Devir İstek Formu
-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi
-Zimmet Değişim ve Teslim Formu
-Hurda Bildirim Formu
-Değer Tespit Formu-
-Hibe Teslim Alma Formu
-
10
Yazışmalar
-Gelen Evrak
-Yazışmalar
-
11
Arşiv İşlemleri
-
-
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen  
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.    
               
 
 İlk Müracaat Yeri : KMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı                  İkinci Müracaat Yeri : KMÜ Genel Sekreterlik
 
İsim : Ahmet KAHRIMAN                                                                                                   İsim : İbrahim KARAGÖZ
 
 Unvan : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı V.                                               Unvan : Genel Sekreter V.
 
Adres : Yunus Emre Yerleşkesi 70200 KARAMAN                                                       Adres : Yunus Emre Yerleşkesi 70200 KARAMAN                            
 
 
 Tel : (0338) 226 20 51                                                                                                 Tel : (0338) 226 20 20
 Faks : (0338) 226 20 52                                                                                              Fax : (0338) 226 20 23
 e-posta : haruncopur@kmu.edu.tr                                                                                 e-posta : ikaragoz@kmu.edu.tr