Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Personel Daire Başkanlığı

Lisans Mezuniyet Notu Ve Yabancı Dil Eşdeğerliği