Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Personel Daire Başkanlığı

İş Akışları

Maaş Hazırlama İş Akışları

Disiplin Kurulu İş Akışı

Birim Açma İş Akışı

Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

Birime Gelen Evrak Sureci İşlemleri İş Akışı

Birimlere Gelen Yazılı Taleplerin Cevaplanması İş Akışı

Yıl Sonu Taşınır Yönetim Hesabı İş Akışı

Hurdaya Ayırma Mal Malzeme Çıkış İşlemleri İş Akışı

Taahhüt Ve Ödeme Evrakı Hazırlama İşlemleri İş Akışı

Jüri Ücreti Ödemeleri İş Akışı

Giden Evrak İş Akışı

1416 S.K. Uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz Ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması İş Akışı

Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

Yabancı Uyruklu Doçent Ve Profesör İstihdamı İş Akışı

Yabancı Uyruklu Doktor Öğretim Üyesi İstihdamı İş Akışı

Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci İş Akışı

Derece Ve Kademe İşlemleri İş Akışı

Doçent, Profesör Atama Süreci İş Akışı

Kendi İsteği İle Ayrılan Öğretim Üyeleri Yeniden Atama Süreci İş Akışı

Lisansüstü Eğitim Sonrası Üniversiteye Kadro İade Süreci İş Akışı

Öğretim Üyeleri Kadrolarının İlan Süreci İş Akışı

İlan Ücreti Ödeme Süreci İş Akışı

Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akışı

Makam, Temsil, Görev Ve Tazminat Süreci İş Akışı

Mal Bildirim İşlemleri İş Akışı

Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınca Doktora Tez Aşamasında Yurtdışı Görevlendirmesi İş Akışı

Öğretim Elemanlarının 2547 S.K. 39. Maddesi Uyarınca Yüksek Lisans Tez Aşamasında Yurtdışı Görevlendirmesi İş Akışı

Doktor Öğretim Üyelerinin Yeniden Atanması İş Akışı

Bölüm Program Açma İş Akışı

Akademik Personel İzin İşlemleri İş Akışı

Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı

Hizmet Belgesi Talep Edilmesi İşlemleri İş Akışı