Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

Alt Mezunlar Birliği Ve Danışmanları

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ALT MEZUN BİRLİĞİ

Sıra No

Unvanı-Adı-Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Dahili Telefon

1

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Başkan

ibrahimcoskun@kmu.edu.tr

2230

2

Doç. Dr. Duran Ali YILDIRIM

Üye

daliyildirim@kmu.edu.tr

5635

3

Dr. Öğr. Üyesi  Ali BAYER

Üye

alibayer@kmu.edu.tr

5662

 

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ALT MEZUN BİRLİĞİ AKADEMİK DANIŞMANLARI

Sıra No

Unvanı-Adı-Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

Dahili Telefon

1

Arş. Gör. Adem KÖROĞLU

Danışman

ademkoroglu@kmu.edu.tr

5604

 

 

Mezun Bilgi Sistemi