Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

Fakülte Koordinatörleri

Erasmus Fakülte Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİR

Farabi Fakülte Koordinatörü: Doç. Dr. Duran EKİZER

Mevlana Fakülte Koordinatörü: Doç. Dr. İrfan ÇAKICI

Öğretmenlik Uygulama Fakülte Koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa BAŞKONAK