Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

Linkler

1. Milli Kütüphane: Türkiye Makaleler Bibliyografyası
2. TDV İslam Araştırmaları Merkezi
3. Diyanet İşleri Başkanlığı
4. Yükseköğretim Kurulu
5. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
6. ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
7. Milli Eğitim Bakanlığı
8. Mevzuat
9. Türkiye Bilgi Rehberi
10. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
11. Türkiye Diyanet Vakfı
12. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
13. İslam İşbirliği Teşkilatı
14. Türkiye Yazma Eserler Kataloğu
15. Kur’ân-ı Kerîm Mealleri
16. Tarih Çevirme Kılavuzu
17. Türkiye Telefon Rehberi
18. Kur’ân-ı Kerîm Okuma-Dinleme, Değişik Dillerde Mealler ve Özgün Metin
19. Arapça Kütüphane ve Yazılı-İşitsel-Görsel Malzemeler
20. Arapça Öğretimi