Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 
Bu bölüm, varlık, bilgi ve değer konularını ve bunlarla ilgili hususları konu edinir. İnsanlık tarihiye özdeş bir geçmişe sahip bulunan insan ve din ilişkisini, dinin felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, birey ve toplum hayatında dinin yeri ve fonksiyonlarını, din-akıl ilişkisini, doğru düşünmenin ilke ve yöntemlerini, din eğitimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan bölüm, aşağıdaki anabilim dallarından oluşmaktadır. 
 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

  • Din Eğitimi Anabilim Dalı
  • Din Felsefesi   Anabilim Dalı
  • Din Psikolojisi Anabilim Dalı
  • Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
  • Dinler Tarihi Anabilim Dalı
  • Felsefe Tarihi  Anabilim Dalı
  • İslam Felsefesi Anabilim Dalı
  • Mantık Anabilim Dalı

Bölüm öğretim elemanlarını görmek için tıklayınız