Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

Misyon-Vizyon

 
Misyonumuz
Bilgi, eylem ve ahlakı şahsında bütünleştirmiş ilahiyat uzmanları yetiştirmek,
Kimliğimizi belirleyen değerleri koruyup geliştirerek toplumsal sürekliliğin ve huzurun devamına katkıda bulunmak,
Yerel ve evrensel düzeyde dinî-ahlakî özellikli ihtiyaçları gözlemleyip uygun çözümler üretmek,
İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak,
Bu amaçlar doğrultusunda kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği yapmaktır. 
 
Vizyonumuz
Dini temel kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayan,
Medeniyetimizin ilim birikimi ile insanlığın kazanımlarından istifadeyle kendi akademik konumunu ortaya koyan,
Medeniyet şuuru, emanet ve sorumluluk bilinciyle hareket eden,
İlmin gereklerini ve ahlakî değerleri her şeyin önüne alan,
Öznel yaklaşımları değerli görmekle birlikte nesnelliği ilke edinen,
Özgüveni yüksek ve alanında öncü bir fakülte olabilmektir.