Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

Bu bölüm, İslam’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak esaslarına dair İslam medeniyetinin ilim ve kültür mirasını İslam’ın ana kaynaklarına dayanarak akademik düzeyde ele alır. Bu faaliyetin zorunlu gereği konumundaki kaynak dil (Arapça) ve tarihi süreçte gün yüzüne çıkıp kurumsallaşan dinî-mezhebi oluşumlar da bu bölümün ana konuları arasındadır. Ayrıca dinî nitelikli güncel sorunlara temel kaynaklara ve sabit değerlere bağlı kalınarak ilmî ölçütler doğrultusunda uygun çözümler üretilmeye çalışılır. Bu çerçevede Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde şu anabilim dalları bulunmaktadır:

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

  • Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı
  • Hadis  Anabilim Dalı
  • İslam Hukuku Anabilim Dalı
  • İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
  • Kelam Anabilim Dalı
  • Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
  • Tasavvuf Anabilim Dalı
  • Tefsir   Anabilim Dalı