Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 
İslâm dininin doğuşundan günümüze kadar İslam Medeniyeti’nin ortaya koyduğu inanç ve kültür değerleri ile Müslüman toplumların sosyal, siyasî, kültürel, edebî ve sanatsal faaliyetleri bu bölümün temel konularını oluşturur. Bu bölüm, İslam Tarihi ile Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.
İslâm dininin doğuşundan günümüze kadar İslam Medeniyeti’nin ortaya koyduğu inanç ve kültür değerleri ile Müslüman toplumların sosyal, siyasî, kültürel, edebî ve sanatsal faaliyetleri bu bölümün temel konularını oluşturur. Bu bölüm aşağıdaki anabilim dallarından oluşmaktadır.

 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

  • İslam Tarihi Anabilim Dalı
  • Türk - İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
  • Türk - İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
  • Türk - Din Musikisi Anabilim Dalı