Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ İslami İlimler Fakültesi

Tarihçe-Tanıtım

 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunun 05.09.2012 tarihli ve 7-2012/59 sayılı kararı gereğince, Yükseköğretim Kurulunda 27.09.2012 tarihinde kurulması kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunun 05.10.2012 tarihli ve 6520-43612 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığına sunulan Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 10.12.2012 tarihli ve 21094 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun ek 30'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 17.12.2012 tarihli ve 2012-4091 sayılı kararı ile kurulması kararlaştırılmış olup 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur. Temmuz 2013 tarihinde resmen teşkilatlanmaya başlamıştır. Fakülte binamız, Kampüs Camii ve Kütüphane bitişiğinde bir konumda bulunmaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayan Fakültemizde, Arapça hazırlık sınıfı yanında dört yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrencilerimiz doğrudan birinci sınıftan başlama imkanına sahiptirler. Fakültemizde, Yükseköğretim Kurulu’nun İlahiyat Fakülteleri için belirlediği lisans programı aynen uygulanmakta; mezunlarımız, söz konusu fakülte mezunları için geçerli olan haklara birebir sahip bulunmaktadırlar.
 
    Lisans programımızın temel hedefleri
·    İslam dininin temel kaynaklarını, alanın klasik ve modern dönem eserlerini okuyup anlayabilmek,
·    Medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz ilmî birikime sahip olmak,
·  Edinilen bilgiyi, medeniyetimizin geliştirdiği genel kabul görmüş yöntemler doğrultusunda ve temel kaynaklarla uyumlu olmak kaydıyla yorumlayıp sorgulayabilmek,
·    Dinin temel kaynaklarından edinilen doğru bilgi ile hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt edebilmek,
·    Kabul edilen yöntemler doğrultusunda akademik bir araştırmayı sonuçlandırabilmek,
·    Mesleki uygulama beceresi kazanmak,
·    Edindiği bilgi ve kazanımları, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
·    Yerel ve küresel sorunlara duyarlı olmak, çözüm önerileri geliştirebilmek.
 
    Fakültemiz mezunlarının başlıca istihdam alanları
·   Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vâiz, Kur’ân kursu öğreticisi, imam, müezzin olabilirler.
·    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni ile İmam-HatipLiselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler.
·    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde açılan yeni istihdam alanlarında görev alabilmektedirler.
·    Lisansüstü öğrenime devam edenler için, başta İslami İlimler ve İlahiyat Fakülteleri olmak üzere yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olma imkânı da bulunmaktadır.