Fakültemiz öğrencilerinin "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" dersi kapsamında hazırlamış oldukları materyaller 29-30 Aralık 2022 tarihlerinde  Fakültemiz fuaye alanında sergilenecektir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile tüm öğrencilerimiz davetlidir.