ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HİZMETLERİ+
 
  • Yeni personel işe başladığında kullanıcı kimliğini açmak.
  • Kullanıcıların kimliklerini yetkilendirmek.
  • Birim ağacındaki hiyerarşik yapıyı düzenlemek.
  • DTVT deki kurum kodlarını sisteme işlemek.
  • Kurumun ihtiyaç duyduğu formları tasarlamak.
  • Kurumla ilişiği kesilen personelin iş akışlarının sonlandırmak
  • Personel elektronik imza süreçlerini (ilk başvuru, yenile)  takip etmek.