Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Genel Bilgiler

 

     

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 29 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı Kanun’la kurulan Üniversitemiz bünyesinde 01 Ekim 2007 tarihinde Daire Başkan atamasıyla fiili olarak çalışmasına başlamıştır. Başkanlığımız, kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Üniversitemizin bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını, idari ve akademik personelin bilgisayar teknolojilerinden faydalanmasını, ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımların hazırlanmasını amaçlamakta ayrıca eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri destekleyici, altyapı ve hizmet sunmaktadır.

Başkanlığımız, araştırmacılara, öğrencilere, personele, eğitim öğretim ve yönetim birimlerine, bilişim teknolojileri desteğini sunmayı görev bilir. Bu görev kapsamında, Daire Başkanlığımız, üniversite birimlerinin ve çalışanlarının beklentilerine azami ölçüde cevap verebilecek hizmetleri, en ekonomik şartlarda, güvenilir, kaliteli ve sürekli bir hizmet anlayışı ile üretmeyi, hedef olarak belirlemiştir.