Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Görev Ve Sorumluluklar