Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

EBYS İşlemleri

 EBYS Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

 EBYS Yetkilendirme İşlemi;

İlgili personel için FR-200-Elektronik Belge Yönetim  Sistemi Yetkilendirme Formu doldurularak burada 'EBYS Sorumluluğu' belirtilir ve Birim amiri tarafından imzalanır. Bu form EBYS yazı ekinde Bilgi işlem Daire Başkanlığına gönderilerek yetkilendirme talebi yapılmış olur.