Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Network - Altyapı Hizmetleri

Yerleşke network kablolama işlerini planlamak ve yapmak.
Yerleşke içinde ve dışında, öğrencilere, idari ve akademik personele, gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamak.
Alan adı (kmu.edu.tr) DNS kullanımını ve yönetimini sağlamak.
Proxy/ firewall ile iki yönlü internet erişiminin kontrolünü sağlamak. 
E-posta iletişiminin sağlamak, e-posta sistemlerini tasarlamak ve yönetmek.
Sunucu ve kullanıcı verileri için yedekleme sistemlerini tasarlamak ve yönetmek.
Web sunucularının internet erişimini sağlamak,
Windows Web servislerini tasarlamak ve yönetmek
DNS, DHCP, FTP servislerini tasarlamak ve yönetmek.
Tüm sunucuların çalışır durumda tutulmasını sağlamak, sunucuların kurulum, konfigürasyon ve yönetmek.
Sunucu yazılımlarının kurulum, yönetim ve güncelleştirilmesi işlemlerini yapmak.
Antivirus ve antispam sistemlerini yönetmek.
Yapısal kablolama mantığına uygun olarak veri aktaran ağları planlayarak uygulamaya geçirmek.
LAN, WLAN ve WAN bağlantılarının sürekliliğini sağlamak.
Kullanılan programlar yardımıyla ağ performans ve durumunu sürekli takip ederek işlerliğini sağlamak, yönetmek ve denetlemek, kesintisiz, kaliteli bir bilgisayar ağı hizmeti sağlamak, ağ cihazlarının bakımı, kurulumu ve konfigürasyonun yapmak
Genel IP adres bloklarının dağıtmak ve tüm birimlerin içlerinde IP adres dağıtımlarının yönetmek.
Yeni yapılan/tadilat gören binaların gerekli fizibilite çalışmalarını yapmak, ağ projesini hazırlamak, alınacak cihazların teknik özelliklerini belirlemek ve şartnamelerini hazırlamak.
Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini kurmak, işletimini saptamak, sistemin yurt içindeki yurt dışındaki ve diğer merkezlerle internet bağlantısını sağlamak.