KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut BAYKAN

 
Prof. Dr. Mahmut BAYKAN
Rektör Yardımcısı
 
GÖREV DAĞILIMI
A) Fakülteler
1. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi
2. Tıp Fakültesi
3. Sağlık Bilimleri Fakültesi
4. Spor Bilimleri Fakültesi
B) Meslek Yüksekokulu
1. Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
C) Enstitüler
1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Ç) Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği
1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
2. Hukuk Müşavirliği
D) Uygulama ve Araştırma Merkezleri
1. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
2. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
3. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
5. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E) Koordinatörlükler
1. Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
2. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
3. Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü
4. Öğretim Üyesi Yetiştirme Koordinatörlüğü
F) Diğer Görevler
1. Etik Kurul
2. Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulu
3. Üniversite Yayın Komisyonu
4. Sivil Toplum Örgütleri ile İşbirliği
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
6. Bağımlılıkla Mücadele Kurulu
7. Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
8. İzinli veya görevli bulunduğu sürelerde bu görevler diğer Rektör Yardımcılarından birisi tarafından
yürütülecektir.