KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan ADA

Prof. Dr. Serkan ADA
Rektör Yardımcısı
 
GÖREV DAĞILIMI
A) Fakülteler
1. Edebiyat Fakültesi
2. Eğitim Fakültesi
3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4. İslami İlimler Fakültesi
5. Spor Bilimleri Fakültesi
B) Yüksekokullar
1. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2. Yabancı Diller Yüksekokulu
C) Meslek Yüksekokulu
1. Ermenek Meslek Yüksekokulu
2. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
3. Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
Ç) Enstitüler
1. Sosyal Bilimler Enstitüsü
D) Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği
1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
4. Hukuk Müşavirliği
5. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
E) Bölüm Başkanlıkları
1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
2. Türk Dili Bölüm Başkanlığı
F) Uygulama ve Araştırma Merkezleri
1. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
2. Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi
3. Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
5. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
7. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
8. Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
9. Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi
10. Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi
11. Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
12. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
13. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
14. Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
G) Koordinatörlükler
1. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü
2. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
3. Turizm ve Otel İşletmeciliği Otel Koordinatörlüğü
4. Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü
5. Öğretim Üyesi Yetiştirme Koordinatörlüğü
6. YLSY Burs Koordinatörlüğü
7. Dış İlişkiler Birimi (Mevlana, Farabi, Erasmus ve Diğer Program Koordinatörlükleri)
Ğ) Diğer Görevler
1. Mevzuat Hazırlama Komisyonu
2. Eğitim-Öğretim Komisyonu
3. Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
4. Üniversite Yayın Komisyonu
5. Sivil Toplum Örgütleri ile İşbirliği
6. Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu
7. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
8. Bağımlılıkla Mücadele Kurulu
9. Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
10. İzinli veya görevli bulunduğu sürelerde bu görevler diğer Rektör Yardımcısı tarafından
yürütülecektir.