VERİ TEMİN TABLOLARI LİSTESİ
Sayı GÖSTERGE GÖSTERGE İZLEME TABLOSU
1 Toplam öğrenci sayısı Öğrenci Verileri
2 Lisansüstü öğrenci sayısı Öğrenci Verileri
3 Uygulamalı eğitim program sayısı Uygulamalı Eğitim Programları
4 Öğrenci memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) Genel Memnuniyet Oranları
5 Dış paydaş memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) Genel Memnuniyet Oranları
6 Mezun memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) Genel Memnuniyet Oranları
7 Hizmet binası sayısı Hizmet Binaları 
8 Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı Girişimcilik Dersleri
9 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı Akademik Kadro Durum
Öğrenci Verileri
10 Lisansüstü program sayısı Program Bilgileri
11 Akredite edilen program/Anabilim dalı sayısı Program Bilgileri
12 Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulandığı program sayısı Bologna Uygulanan Programlar
13 Laboratuvar sayısı Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
14 Akredite olmuş analiz çeşidi sayısı Akredite Analiz Sayısı
15 Araştırma ve üretim amaçlı cihaz ve alet sayısı  TKYS'den alınmaktadır.
16 Atölye sayısı Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
17 Sera uygulama alanlarının metrekaresi Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
18 Laboratuvarlarda görevli teknik personel sayısı Laboratuvarda Görevli Teknik Personel Verileri
19 Akıllı sınıf sayısı Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
20 Tıp Fakültesi morfoloji binası Hizmet Binaları 
21 Tıp Fakültesinin eğitime açılması (Afiliasyon anlaşması) Program Bilgileri
22 Diş Hekimliği Fakültesi binası Hizmet Binaları 
23 Basılı yayın sayısı Kütüphane Kaynakları
24 Elektronik kaynak sayısı (e-kitap) Kütüphane Kaynakları
25 Abone olunan online veri tabanı sayısı Kütüphane Kaynakları
26 BİLTEM'de yapılan akredite analiz sayısı Akredite Analiz Sayısı
27 Bilimsel yayın sayısı Bilimsel Yayın Bilgileri 
28 Bilimsel proje sayısı Proje Bilgileri
29 Patent başvuru sayısı Patent, Faydalı Model, Tasarım Sayısı
30 Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı Patent, Faydalı Model, Tasarım Sayısı
31 Bilimsel faaliyet sayısı Bilimsel Faaliyet Bilgileri
32 Bilimsel hakemli dergi sayısı Hakemli dergi sayısı
33 İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması Resmi Yazı
34 Türk Dili alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
35 Gıda ve tarım alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
36 Temiz enerji alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
37 Kurultay, konferans, sempozyum, bilgi şöleni gibi etkinlik sayısı Bilimsel etkinlikler
38 Yabancılara verilen Türkçe öğretimi sertifika sayısı  Türkçe Sertifikaları
39 Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapacak kişilere verilen sertifika sayısı Türkçe Sertifikaları
40 Dil Destek/Çeviri Merkezinin kurulması Resmi Yazı
41 Yarışma sayısı Bilimsel etkinlikler
42 Islah edilen ürün sayısı Islah/Üretim Çalışmaları
43 Üretilen yerli tohum sayısı Islah/Üretim Çalışmaları
44 Çalışmalarda işbirliği yapılan dış paydaş sayısı Islah/Üretim Çalışmaları
45 Tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik mikro ölçekli işletme tesisi sayısı Teknoloji Şirketi Sayısı
46 Alanında uzman personel sayısı Farklılaşma Alanları Personel Verileri
47 Konferans, söyleşi, eğitim vb. bilimsel faaliyet sayısı Bilimsel etkinlikler
48 Temiz enerji laboratuvarının kurulması Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı
49 İş dünyası, kamu kurumları ve STK'lar ile yapılan protokol veya anlaşma sayısı Sanayi ve iş dünyası ile Yapılan Protokol ve Anlaşmalar Verileri
50 Sanayi ve iş dünyası ile ortaklaşa yürütülen proje sayısı Ortak projeler
51 TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimlerin yönetiminde çalışan tam zamanlı kişi sayısı Tam Zamanlı Yönetici
52 Temel kalite ölçütü ve performans kriteri projesinin uygulanması Resmi Yazı
53 ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesi Resmi Yazı
54 Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün kurulması Tamamlandı
55 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün kurulması Tamamlandı
56 Öncelikle sosyal medya ve içerik paylaşım siteleri olmak üzere medyadaki kurumsal kimlik sayısı Kurumsal Kimlikler
57 Kariyer Planlama Koordinatörlüğü kurulması Tamamlandı
58 Mezunlarımızın istihdam düzeyini belirleyecek sistemin kurulması Resmi Yazı
59 Personele yönelik sosyal tesis yapılması Sosyal alanlar
60 Personele yönelik kamu konutları yapılması için TOKİ ile anlaşma yapılması Resmi Yazı
61 Personele yönelik etkinlik sayısı  Personele yönelik etkinlikler
62 Şehirde Üniversitemizin bir iletişim biriminin kurulması Tamamlandı
63 Örgütsel bağlılık düzeyi Örgütsel bağlılık, iş tatmini
64 İş tatmin düzeyi Örgütsel bağlılık, iş tatmini