KURUM   AÇIKLAMA   ANKET
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ   Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Performanslarında Zaman Yönetimi Becerilerinin Etkisi başlıklı araştırmamız kapsamında,
üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimlerinde zaman yönetimi becerilerinin etkisini incelemeye yönelik anket çalışması
  Anket için tıklayınız.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ‘’Gençlerin Siyasal Sosyalleşme Biçimleri’’ adlı anket çalışması   Anket için tıklayınız.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Anket Çalışması

‘’KOVID-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu’’ adlı anket çalışması

  Anket için tıklayınız.
         
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. De*** Dİ**** ile birlikte Öğr. Gör. De**** ZE***** ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İn*** ER***** tarafından yürütülmekte olan "Uluslararası ve Yerel Öğrencilerin Kariyer Hazır Oluşlarının İncelenmesine Yönelik Akıllı Kariyer Modeli Çerçevesinden Bir Araştırma" başlıklı anket uygulanması   Anket için tıklayınız.
         
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ş. Se**** KA*****'ın doktora tezinde kullanılmak üzere, Türkiye genelindeki üniversitelerin lisansüstü öğrencilerine, mezunlarına, idari ve akademik personellerine anket çalışması   (Link Pasif)
         
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Y*** G****'in, doktora tezi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ö**** Ç*** danışmanlığında yürüttüğü "Afetlerde İnsani Yardım Yönetişimi Üzerine Bir Model Önerisi" anket çalışması

  (Link Pasif)
         
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Psikoloji Bölümü Arş. Grv. Ha***** AR***’ın, Üniversite öğrencilerinin "İnternet ve Sosyal Medya Kullanımları İle Çeşitli Değişkenler" arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma,    (Link Pasif)
         
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. H**** KA****’ın, “Yürütücü İşlevler Ölçeğinin” psikometri özelliklerinin saptanması amacıyla yürütmekte olduğu araştırma projesinin toplanabilmesi için aşağıda linkin, lisans öğrencilerinin katılımına sunulmuştur.   (Link Pasif)
         
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi A**** AL**** "Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Kökenli Yabancı Öğrencilerin Kültürel Zeka ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Algılanan Çok Boyutlu Sosyal Desteğin Etkisinin Belirlenmesi"    (Link Pasif)
         
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarınca hazırlanan “Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar” başlıklı çevrim içi anketi   (Link Pasif)
         
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Dr. Öğr. Üyesi S*** O*** ve Arş. Gör. Dr. M*** U*** tarafından yürütülen "COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" konulu çevrim içi anketi   (Link Pasif)
         
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Muhasebe Finansman Bilim Dalı Doktora programı öğrencisi H**** Y****'ın "Muhasebe Eğitiminde Yanılgıların Analizi: Ölçek Geliştirme Çalışması" isimli doktora tez çalışması   (Link Pasif)
         
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   TUBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında desteklenen "İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programındaki Derslerin Değerlendirilmesi” konulu projesinin çalışmaları için hazırlamış olduğu "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisans Programlarıyla İlgili Görüşlerine Yönelik "anket çalışması.   (Link Pasif)