KURUM   AÇIKLAMA   ANKET
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Psikoloji Bölümü Arş. Grv. Hasibe ARICAN’ın, Üniversite öğrencilerinin "İnternet ve Sosyal Medya Kullanımları İle Çeşitli Değişkenler" arasındaki ilişkiyi incelediği araştırma,    Ankete katılmak için tıklayınız.
         
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR’ın, “Yürütücü İşlevler Ölçeğinin” psikometri özelliklerinin saptanması amacıyla yürütmekte olduğu araştırma projesinin toplanabilmesi için aşağıda linkin, lisans öğrencilerinin katılımına sunulmuştur.   Ankete Katılmak için tıklayınız.
         
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora programı öğrencisi Ali Davut ALKAN "Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Kökenli Yabancı Öğrencilerin Kültürel Zeka ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Algılanan Çok Boyutlu Sosyal Desteğin Etkisinin Belirlenmesi"    Ankete katılmak için tıklayınız.
         
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarınca hazırlanan “Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar” başlıklı çevrim içi anketi    Ankete katılmak için tıklayınız.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ   Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR ve Arş. Gör. Dr. Mehtap UYAR tarafından yürütülen "COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" konulu çevrim içi anketi   Ankete katılmak için tıklayınız.