ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

7417 SK/AF

 

 

“7417 SK. İLE 2547 SK. EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA DUYURU”

 05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü madde hükümlerine göre;

 Uygulama Esasları Üniversitemiz Senatosunca belirlenmiştir. Bilgi için tıklayınız.

Genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

 

 05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiş olup söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir.

 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

 

 Başvurular, şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. Başvuru dilekçesi doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Eksik veya gerçeğe aykırı belgelerle veya süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ile yapılan başvuruların 07 Kasım 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (17.00) ulaştırılması gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Başvuru esnasında gösterilecek), 

2) Başvuru dilekçesi için tıklayınız,

3) Diploma ('Lise Diploması' Ön Lisans ve Lisans için, 'Ön Lisans Diploması' Dikey Geçiş için ), (Lisans Diploması 'YL' için, Lisans ve YL Diploması 'Doktora' için),

4) e-devletten alınacak adli sicil kaydı belgesi,

5) ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

Lisans ve Ön Lisans Başvuruları 'Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda (KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Merkez/KARAMAN) alınacaktır.

Lisansüstü (YL-DR) başvuruları ilgili Enstitü Müdürlüğü (KMÜ Merkez/KARAMAN) tarafından alınacaktır.

 Başvuru şeklinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yine bu duyuru üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. 

Başvuru

Başlangıç

5.07.2022 

Bitiş

7.11.2022

Mesai bitimine (17.00) kadar.

Belgelemek koşuluyla mazereti olanlar için son başvuru süresi 05 Aralık 2022

 

 Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022) içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine;  

 Başvuruya ilişkin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm/program ve adres bilgileri;

      Lisans/Ön Lisans program bilgileri için tıklayınız.

      Lisansüstü program bilgileri için tıklayınız.

 Üniversitemiz Senatosunca belirlenen  'Uygulama Esasları' için tıklayınız.

 

 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri kapsamında başvurusu kabul edilenler gerekli değerlendirmeler sonrasında direkt olarak sisteme kaydedilmektedir.

Öğrenci bilgileri ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna resmi yazı ile gönderilmektedir. İlgili öğrenciler kendilerine ait bilgileri Öğrenci Numarası Sorgula  (tıklayınız) ile Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebilirler. 

Sistemde kaydı çıkmayan adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından bilgi alabilirler.