ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Merkezi_Puan_Ek_Madde-1

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ EK MADDE-I

 “Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Senato kararları kapsamında ilgili eğitim-öğretim yılı için Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) yatay geçiş başvuruları için;

Gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

 Üniversitemiz Senatosu'nun 21.09.2017 tarihli kararı çerçevesinde, Üniversitemize yapılan yatay geçiş başvurularında kayıt dondurma hariç dönem/sene kaybı olan adayların başvuruları ile öğrenci alınmayan programlara yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmamasına, ancak merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda ÖSYS kılavuzunda belirtilen program süresini doldurmamış adaylar için dönem/sene kaybı şartı aranmamasına karar verildi. Kayıt dondurulan süreler bu hesaba dahil edilmez. Kayıt dondurma işlemi yaptıran adayların belgelerini başvuru esnasında yüklemeleri gerekmektedir.

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

 (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 İlgili bölüm/programlar için YKS kılavuzunda belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

 ÖNEMLİ: Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik ve Koruma programına farklı programlardan yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt esnasında heyet raporunu ve adli sicil kayıdını getirmek zorundadır.

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Rekreasyon Yönetimi ve Turizm Rehberliği programlarına yatay geçiş yapacak olan öğrenciler öğrenimlerine Karaman ili ''Ermenek'' ilçesinde devam edeceklerdir.

 Değerlendirme SONUÇLARI aşağıda 8.Maddededir

 Güz dönemi için; Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılacaktır.

 Bahar dönemi için; Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90'ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılacaktır. (17.01.2024 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında güncellenmiştir.)

 2023 - 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  Ek Madde - 1 Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ EK MADDE 1 UYGULAMA İLKELERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının web sayfasında her yıl açıkladığı 'Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin Sayısal Bilgiler' ilanında Lisans için 'Tablo-4' verilerine, Ön Lisans için 'Tablo-3' verilerine bakabilirsiniz. 

 Taban Puanlar için TIKLAYINIZ.

 Başvurular elektronik ortamda (1 programa) alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orijinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir. Online BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ. (Yeni hesap oluşturarak başvuru yapılacaktır.)

 

1 ÖSYM Sonuç Belgesi (Zorunlu) (Aldığı puanları-puan türlerini gösteren sonuç belgesi)
2 Onaylı Öğrenci Belgesi (İsteğe Bağlı) (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için zorunlu) (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
3 Onaylı Not Döküm Belgesi (Transkript) (İsteğe Bağlı) (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için zorunlu) (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
4 Onaylı Ders programı ve ders içerikleri (İsteğe Bağlı) (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için zorunlu)
5 Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay Geçiş yapmadığını gösterir belge/yazı aslı (İsteğe Bağlı) 
6 İkinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı (İsteğe Bağlı)
7 Hazırlık Sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. (İsteğe Bağlı)
8 İlgili bölüm/programlar için YKS kılavuzunda belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.
9 ÖNEMLİ: Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik ve Koruma programına farklı programlardan yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt esnasında heyet raporunu ve adli sicil kayıdını getirmek zorundadır.

 

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ 

EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Online Başvuru Tarihi  22-26 Ocak 2024 (Mesai Bitimi 17.00)
Değerlendirme Tarihi  29 Ocak-04 Şubat 2024 (Mesai Bitimi 17.00)
Sonuç ilan Tarihi   06 Şubat 2024 (Mesai Bitimi 17.00)
Kesin Kayıt Tarihleri  14-16 Şubat 2024 (Mesai Bitimi 17.00)

 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücreti tutarları için tıklayınız. 

 Değerlendirme sonuçları için TIKLAYINIZ.

 

Kayıtlar 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında il merkezindeki okullara yerleşenler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarına yerleşenler için (Ermenek Meslek Yüksekokulu, Ermenek Uysal Hasan Kalan ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu) kendi öğrenci işlerinde yapılacaktır. Kesin kayıt işlemleri için adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Başvuru için sisteme yüklenmiş olan belgelerin aslı kayıt esnasında istenecek olup, bu belgelerde değişiklik olması durumunda kesin kayıt işleminiz yapılmayacaktır.


Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1

Onaylı not döküm belgesi (Transkript) (E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

2

Onaylı öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

3

Ders içerikleri 

4

ÖSYM sonuç belgesi (Aldığı puanları ve puan türlerini gösteren sonuç belgesi)

5

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan merkezi puanla (Ek Madde-1) yatay geçiş yapmadığını gösterir belge/yazı aslı (Diğer belgelerinde ilgili ibare bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)

6

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığını belirten belge/yazı aslı (Diğer belgelerinde ilgili ibare bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)

7

İstenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. (Diğer belgelerinde ilgili ibareler bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)

Hazırlık sınıfı bulunan bölümlere yerleşen ve ilgili türde (Örn:ing.) hazırlık sınıfı okumamış öğrenciler öncelikle hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekmektedir.

8

İkinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı (İsteğe Bağlı)

ÖNEMLİ: Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik ve Koruma programına farklı programlardan yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt esnasında heyet raporunu ve adli sicil kayıdını getirmek zorundadır.

Not:
1- Yatay geçiş kaydı tamamlanan öğrencilerin, muafiyet talebi için kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
2- Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine yedek liste ilan edilmeyecektir.
3- Birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir.


ÖNEMLİ: “Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar” kapsamında değerlendirme yapılmıştır.

Mevzuata uygun olmayan durumda veya YKS kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan öğrenciler asil olarak yerleşmiş olsalar dâhi kesin kayıtları yapılmaz.