ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Başarı_Durumu_Yatay_Gecis

“YATAY GEÇİŞ (BAŞARI DURUMUNA GÖRE)”

 “Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Senato kararları kapsamında ilgili eğitim-öğretim yılı için 'Başarı Durumuna Göre' yatay geçiş başvuruları için;

Gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

Bahar Döneminde sadece 'ön lisans' programlarında başarı durumuna göre yatay geçiş kontenjanı verilmektedir. Bahar döneminde 'lisans' programlarında başarı durumuna göre yatay geçiş yapılmamaktadır.

 İlgili bölüm/programlar için YKS kılavuzunda belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

 ÖNEMLİ: Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik ve Koruma programına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin özlük dosyasında heyet raporu ve adli sicil kaydı olmak zorundadır. Bu belgeleri daha önce ibraz etmeyenlerin kesin kayıt sırasında getirmesi zorunludur.

 Asil olarak kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, yatay geçişlerde ders intibakları yapıldıktan sonra öğrencinin bulunduğu yarıyıl/yıl veya geri kalan süresine bağlı olmaksızın öğrenciye önceki yarıyıllardan/yıllardan dersler aldırılabilir. Bu sebeple başvuru yapmadan önce ilgili programın ders planını inceleyiniz.

 Tıp Fakültesine kurumlararası yatay geçiş başvrularının değerlendirmeleri "Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi" hükümlerine göre yapılacaktır.

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Rekreasyon Yönetimi ve Turizm Rehberliği programlarına yatay geçiş yapacak öğrenciler öğrenimlerine Karaman ili 'Ermenek' ilçesinde devam edeceklerdir.  

 Değerlendirme SONUÇLARI aşağıda 8.Maddededir.

 Yatay geçişler eşdeğer düzey diploma programları arasında yapılır.

 İkinci öğretim diploma programında bulundukları sınıfa kadar olan başarı notlarına göre %10 başarı dilimine giren, https://kmu.edu.tr/ogris sayfasında ilan edilen öğrenciler, yatay geçiş başvurusu sürecinde sistem üzerinden birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

 Kurum içi aynı diploma programında birinci öğretimden, ikinci öğretime, kontenjan ve başarı sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. (Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.)

 Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başarı notlarının kıyaslanmasında dörtlü not sistemi kullanılır. Başarı notu yüzlük sistemde olan ve transkript belgesinde dörtlük not sistemi karşılığı belirtilmeyen adayların not ortalamalarının dörtlü sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

 Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu”na göre 100'lük sistemde 60) olması gerekir.

 Açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarından örgün öğretim yapan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.15 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu”na göre Yüzlük sistemde 80) olması gerekir.

 Başvuru değerlendirme puanı, adayların genel not ortalaması ve ÖSYS/YKS puanı hesaba katılarak hesaplanır. Ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

 Başvuru şartlarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilse dahi kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

 Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitemize yatay geçiş işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleşecektir.

 Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

 Bahar döneminde 'lisans' programlarında başarı durumuna göre yatay geçiş yapılmamaktadır. Sadece ön lisans programlarında başarı durumuna göre yatay geçiş kontenjanı verilmektedir.

 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kontenjanları için tıklayınız. (Kontenjanlar 05.07.2024 Tarihinde İlan Edilecektir)

 Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orijinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir. Online BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ. (Yeni hesap oluşturarak başvuru yapılacaktır.) Başvuru sistemi aşağıda takvimde belirtilen 'Online Başvuru Tarihleri'nde aktif olacaktır.

1

Onaylı not döküm belgesi (Transkript) aslı (Güncel tarihli E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) (Zorunlu)

2

Öğrenci belgesi aslı (Güncel tarihli E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) (Zorunlu)

3

ÖSYM Yerleştirme sonuç belgesi (Yerleştiği bölümü gösteren sonuç belgesi) (Zorunlu) 

4

ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi  (Zorunlu) 

5

Ders programı ve ders içerikleri aslı (İsteğe Bağlı) (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi İçin Zorunlu)

6

Varsa ikinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı (İsteğe Bağlı)

7

Varsa istenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir (İsteğe Bağlı)

8

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığını belirten belge/yazı (Kesin kayıt sırasında alınacaktır.)

9

Yurt dışından yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar kapsamında işlem yapılır.

(Öğrenime başladıkları yıl YÖK tarafından kabul edilen sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde ilk 400'de yer alan üniversiteler,

adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanındığına ilişkin belgeler ile üniversitesini tanıtan katalog veya dokümanlar (Yurt dışından yapılacak başvurularda istenir.)

-Dünya üniversite sıralamasında yer alan üniversitelerin listesi (bknz.75.md.)

 

2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvuruları 

Online Başvuru Tarihleri 20-25 Temmuz 2024   (Mesai Bitimi 17:00)
Değerlendirme Tarihleri  
Sonuç İlan Tarihi  
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri  
Yedek Adayların İlan Tarihi  
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri  
Detaylı tarihler 05 Temmuz 2024 tarihinde  ilan edilecektir.

 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarları için tıklayınız. (2024 - 2025 eğitim öğretim yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Tutarları Henüz Açıklanmamıştır)

 

  Değerlendirme sonuçları için Tıklayınız (Değerlendirme Sonuçları ''Sonuç İlan Tarihinde'' açıklanacaktır)

 

Yukarıda takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında il merkezindeki okullara yerleşenler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında, ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarına yerleşenler için (Ermenek Meslek Yüksekokulu,Ermenek Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu) kendi öğrenci işlerinde yapılacaktır. Kesin kayıt işlemleri için adayların ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Başvuru için sisteme yüklenmiş olan belgelerin aslı kayıt esnasında istenecek olup, bu belgelerde değişiklik olması durumunda kesin kayıt işleminiz yapılmayacaktır.


Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1

Onaylı not döküm belgesi (Transkript) (E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

2

Onaylı öğrenci belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)

3

ÖSYS Yerleştirme sonuç belgesi (Yerleştiği bölümü gösteren sonuç belgesi)

4

Ders içerikleri (Üniversite web sayfasından alınan belgeler geçerlidir.Web sayfasından doğrulama yapılacaktır.)

5

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığını belirten belge/yazı aslı (Diğer belgelerinde ilgili ibare bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.) ( Kayıt anında bu belgeyi temin edemeyen öğrencilerin eğitim öğretim başlayıncaya kadar belgelerini getirmeleri gerekmektedir)

6

İstenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. (Diğer belgelerinde ilgili ibareler bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)

7

İkinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı (İsteğe Bağlı)


ÖNEMLİ: Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik ve Koruma programına farklı programlardan yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt esnasında heyet raporunu ve adli sicil kayıdını getirmek zorundadır.

Not:
1- Yatay geçiş kaydı tamamlanan öğrencilerin, muafiyet talebi için kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
2- İkinci Öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler öğrenim ücretlerini, kesin kayıt işlemlerinden sonra verilecek olan öğrenci numaraları ile birlikte T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden veya internet şubesinden yatırabileceklerdir. 
3- Birden fazla yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan normal öğretim öğrencileri katkı payı ödeyeceklerdir.

 

ÖNEMLİ: “Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirme yapılmıştır.

Mevzuata uygun olmayan durumda veya YKS kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan öğrenciler asil olarak yerleşmiş olsalar dâhi kesin kayıtları yapılmaz.