ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

MÜFREDAT

 

-Ön lisans/Lisans Şablonu için tıklayınız.

-ÇAP Şablonu için tıklayınız. (link eklenecektir.)

 

Yükseköğretim Sistemi'nde mikro yeterlikler çerçevesinin tesisi, geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği temel ilkeler ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında hazırlanan, diploma programlarına ilişkin müfredat çalışmalarında ilgili mevzuatlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından iletilen kararlar ve aşağıda belirtilen ilkeler dikkate alınarak işlem tesis edilmelidir.  
Programların amaçlarının öğrenme çıktılarına uygun olması gerekmektedir. Program yeterliliklerinin ise Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) yeterliklerini kapsayacak şekilde tanımlanması gerekmektedir. Müfredat çalışmaları sırasında ilgili alandaki akreditasyon şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

Müfredat çalışmasında dikkat edilmesi gereken temel hususlar aşağıda belirtilmiştir;

1.      Yeni hazırlanacak müfredatlar https://kmu.edu.tr/ogris adresinde ‘Hizmetler Menüsü’ altında yer alan  şablona uygun olarak düzenlenmelidir.
2.      Derslerin yarıyılları, AKTS’leri, türü, birleştirme ve ayırma vb. müfredat değişiklik talepleri için yeni müfredat hazırlanarak teklif edilmelidir. Hazırlanan müfredatların uygulanacağı eğitim-öğretim yarıyılı/yılı mutlaka belirtilmelidir. 
3.      Toplam AKTS değeri ön lisans programları için en az 120, dört yıllık lisans programları için en az 240, beş yıllık lisans programları için en az 300, altı yıllık lisans programları için en az 360 olacak şekilde yarıyıl/yıl olarak ders müfredatları oluşturulmalıdır. 
4.      Müfredat; zorunlu temel alan eğitimi, alan içi/alan dışı seçmeli dersleri ilgili akademik birimin tabi olduğu akreditasyon şartları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
5.      Müfredatta yer alan derslerin toplam AKTS değerinin en az %25’i seçmeli derslerden oluşmalıdır.
6.      2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5/ı maddesinde yer alan ortak zorunlu dersler 2+0, 2 AKTS şeklinde iki dönem olacak şekilde planlanmalıdır. 
7.      Seçmeli ders grupları ilgili yarıyılların altında yer alacak şekilde ayrı ayrı düzenlenmelidir.
8.      Çalışmada her bir seçmeli ders grubu altında yer alan tüm derslerin AKTS kredileri aynı olmalı ve ilgili gruptan kaç adet ders alınacağı bilgisine yer verilmelidir. 
9.      Müfredatta ön koşullu dersler varsa, ön koşul dersleri ve diğer koşullar ilgili yarıyılların altında not olarak detaylı şekilde belirtilmelidir.
10.  Staj uygulamaları yaz aylarında ve/veya yarıyıl tatilinde olabileceği gibi yarıyıl içinde olacak şekilde de düzenlenebilir. Yarıyıl içi staj uygulamaları yarı/tam zamanlı olarak yürütülebilir. Seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, işyeri eğitimi, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme gibi derslerin kredisi yarıyıl içinde tanımlanmalıdır.
11.  Çift Anadal Programı kapsamında hazırlanacak müfredatlar https://kmu.edu.tr/ogris adresinde ‘Hizmetler Menüsü’ altında yer alan  şablona uygun olarak düzenlenmelidir.
12.  Senato onayı alınan müfredatlar için Bilgi Paketi işlemleri kısa sürede tamamlanmalı ve güncel tutulmalıdır. 

NOT: Ulusal Çekirdek Eğitim Müfredatı uygulayan programlarda %25 seçmeli ders zorunlu değildir.

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ulusal-cekirdek-egitimi-programlari